RÖFIX е доверен партньор – високи резултати чрез съвместни активности

Отговорните и активни действия могат да бъдат постигнати само чрез съвместни усилия. Стремим се да сме последователни в браншовия и социален сектор и затова сме ангажиран член на няколко български асоциации. Целта е да формираме заедно едно устойчиво бъдеще.

 

Ние членуваме в:

new_BAIS_LOGO_BG_2.jpg

БАИС

Българска Асоциация за изолации в строителството.

AHK Bulgarien - logo.png

ГБИТК

Германо-българска индустриално-търговска камара

Успешно си партнираме с:

logoVFU_2020-old_ с имейл-зелено.png

Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър"

УАСГ

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Страницата се зарежда...