Нашата визия, мисия и ценности

Нашата визия, мисия и ценности

Лайтмотивът на RÖFIX

С увереност, последователност и признателност

Големи сътресения и промени бележат времето, в което живеем. Освен от постоянна адаптация и гъвкавост в организационен план, фирмата се нуждае преди всичко от убедителна и последователна ориентация: 

•    амбициозна визия за бъдещето 
•    ясна мисия и стратегия за пътя дотам
•    и не на последно място: стабилни ценности, към които да се придържаме.

Ще посрещнем настоящите предизвикателства с увереност, последователност и признателност. Философията на RÖFIX ще ни води.

Торстен Биба, Регионален мениджър на RÖFIX за Източна Европа
 

Нашите ценности

Четири основни ценности формират основата на нашата стратегия. Ние сме се ангажирали с устойчиви действия във всички области и всички нива на дейността си. Заедно с FIXIT GRUPPE и нейните марки, ние последователно привеждаме нашите бизнес дейности в съответствие.

Доволни клиенти и партньори

Успехът ни се гради на удовлетворението на нашите клиенти. Поради тази причина правим всичко възможно, за да запазим доверието им в дългосрочен план.

Продукти с най-високо качество

Печелим удовлетвореността на клиентите си с висококачествени продукти, зад които стоят десетилетия опит, технически напредък и грижа за околната среда.

Мотивирани служители

Компетентността, ангажираността, креативността и почтеността на нашите служители представляват най-важният елемент от нашия фирмен успех.

Споделен растеж

Фокусът ни е върху това да работим икономично и ефективно, за да растем заедно с нашите бизнес партньори.

Запазване на ценностите и устойчиво изграждане на бъдещето

КСО

Устойчивост на фокус

Корпоративна социална отговорност

Устойчивостта в смисъла на корпоративната социална отговорност (КСО) е централната тема на нашето време. RÖFIX се изправя пред това предизвикателство и поема своята социална отговорност.

Ценности

пхоемане на отговорност

Запазваме ценностите

Имаме десетилетия опит в разработването и производството на иновативни строителни материали. Това гарантира, че сградите, построени с тях, запазват своята стойност – вчера, днес и в бъдеще.

Бъдеще

Устойчиви материали

Градим бъдещето

С нашите иновативни изолационни системи ние вече даваме своя ефективен принос за намаляването на CO2. Ще продължим да разширяваме този потенциал и в бъдеще и ще се стремим да създаваме индивидуални решения за динамично променящото се търсене.

Един Холдинг - пет силни марки

FIXIT GRUPPE, базирана във Фрайзинг/Германия, е корпоративен холдинг на петте водещи и утвърдени марки строителни материали FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL и RÖFIX. С 69 локации на групата в 18 европейски страни и около 2500 служители, ние сме здраво стъпили на нашите пазари и сме един от водещите доставчици на системи в Европа в сектора на строителните материали. Сред нашите клиенти са специализирани изпълнители, архитекти и проектанти, търговци и складове за строителни материали, инвеститори и частни строители.

Ние познаваме пазара, нуждите на нашите клиенти и предлагаме иновативни, практически ориентирани продукти и системни решения: с най-добро качество, с висока ефективност и при оптимално съотношение цена/производителност – това е нашата цел. Международната ориентация и гъстата мрежа от локации осигуряват реална близост до клиента, цялостно обслужване и ефективна логистика на място.

Ние поемаме икономическа, екологична и социална отговорност и разчитаме на дългосрочни отношения с нашите партньори - коректни и лоялни в отношенията, икономични и устойчиви в резултата.

Ние се стремим към полезни и ориентирани към бъдещето технологии. Дигитализацията на съответните бизнес-области вътре в компаниите е съществена част от нашата стратегия.