Запазваме ценностите. За нашите клиенти и нашето общество.

Независимо дали става въпрос за защита на недвижимото културно наследство или за ново строителство, обновяване на мостове или регулярни ремонти на сгради - RÖFIX има десетилетия опит в опазването на стари сгради и инфраструктура в цяла Европа. С това знание защитаваме материални ценности, осигуряваме капитал и намаляваме използването на ценни ресурси.

Саниране

Запазване на ценностите

Грижа за климата в стари и нови сгради

Независимо дали енергийно обновяване на фасада, дострояване на етаж или вътрешно преустройство - взаимодействието между запазване на стойността на сградата и опазване на климата е една от нашите основни задачи. С широка гама от продукти RÖFIX предлага индивидуални и изпитани решения както за стари, така и за нови сгради.

Специални материали

Развиване на ценностите

Опазване на инфраструктурата

В допълнение към класическата гама от продукти и системи в строителството на сгради, RÖFIX предлага и множество пръскани и сухи бетони за използване в гражданското строителство, градинарството, озеленяването и изграждането на пътеки. Областите на приложение варират от мащабно строителство на мостове и тунели до опростената работа по безопасни ремонти и ремонти тип "направи си сам".

Темата за енергийната ефективност на сградите стана популярна в България през последните 10 години донякъде и благодарение на инвестициите от страна на европейските фондове и проектите по тях. Но като цяло се забелязва засилена тенденция в посока инвестиране в енергийноефективни продукти и системи и другата актуална тематика е връщането на хората към по-малките населени места и към малките частни имоти, които са стари и имат нужда от основен ремонт или дори реставриране.
инж. Красимир Христов, Управител на RÖFIX България
Референции

Запазваме ценоностите

От лабораторията до строежа

RÖFIX е лидер в областта на санирането и ремонта. Ние предлагаме широка гама продукти за фасадата, вътрешни стени и пода, която отговаря на най-високите изисквания за качество и намира приложение в различни строителни казуси. Най-актуалните ни референции показват отбрани обекти, където са приложени нашите продукти и решения..

Качество

Създаваме стойност

Прецизна работа

Да правим добрите продукти още по-добри и да решаваме проблемите на нашите клиенти с нови идеи и решения - прецизната работа е нашата цел и така създаваме добавена стойност на нашите продукти и услуги. Ние имаме представителства в цяла Европа и в обучени екипи, залагащи на ценонсти като наука, приложни технологии и осигуряване на качество.

Успех

Вярваме в ценностите

Нашите служители и RÖFIX

Успехът на нашата компания се дължи преди всичко на заслугите на нашите служители, които работят за постигане на целитге ни с ангажираност и компетентност. Основата за качество, иновативна сила и конкурентоспособност са споделените ценности.