Импресия

"Рьофикс" ЕООД

Управител: инж. Красимир Христов, Торстен Биба

Производство и търговия на строителни материали

Фирмено дело 663/2003 на Пазарджишки окръжен съд

БУЛСТАТ: 112599046; ДДС №: BG112599046

4490 Септември, Българияул. "Спартак" 10

тел.: +359 (0)34 4059-00

факс: +359 (0)34 4059-39

office.septemvri@roefix.com

www.roefix.com