FIXIT GRUPPE - силният холдинг!

Един тийм - една философия

Четири марки - една философия

Холдингът FIXIT GRUPPE съществува от 2006 г. като обединяваща организация на производителите на строителни материали FIXIT, HASIT, KREISEL и RÖFIX.

С иновативните си продукти, със силният си стремеж за качество и постоянно разрастване на организацията, холдингът успява да заеме значителен пазарен дял. Дългогодишният опит и специализираните познания в областта на топлоизолацията, на екологичното саниране, на строително-химичните решения – всичко това постигнато благодарение на добрата организация е изцяло насочено в полза на клиента.
 

Знаците са ориентирани към бъдещето.

Това, което започва в малките регионални заводи,след  десетилетия на силно развитие прераства в действащ холдинг в цяла Европа. С разрастването му се увеличават и изискванията към цялото управление и към администрацията на четирите предприятия. Служителите във FIXIT GRUPPE координират помежду си транснационални проекти и задачи. Така те обменят ценен опит, стимулира  се международното сътрудничество.

Главната задача на FIXIT GRUPPE е централното управление да подпомага четирите марки и държавни организации. Централните отдели за научни изследвания и развитие, Маркетинг, както и IT отделите са основен ангажимент на съответните страни и марки, но логистиката и контрола са ангажимент на централното управление.