Корпоративна социална отговорност – нашият ангажимент към устойчиво развитие

Корпоративната социална отговорност (КСО) е социалната отговорност на компаниите в контекста на устойчивия бизнес. Това включва социални, екологични и икономически аспекти - накратко: устойчиво развитие.

FIXIT GRUPPE се ангажира активно с икономически активни и устойчиви действия, които:

*    не натоварват ресурсите извън способността им да се регенерират
*    оказват възможно най-минимално въздействие върху климата и екологията
*    опазват здравето и благополучието на служителите, клиентите  и доставчиците.

Доколкото е възможно в рамките на реалните икономически усилия, негативните влияния върху околната среда ще бъдат сведени до минимум. FIXIT GRUPPE отхвърля дискриминацията за всички служители и подкрепя развитие в двете посоки - съчетаването на семейството и кариерата.

Нашата мисия - за едно устой чиво бъдеще!

FIXIT GRUPPE използва критериите КСО, като инструмент за контрол и наблюдение на дейностите си в посока устойчиво развитие.
Освен това устойчивостта е ангажирана с Глобалния договор на ООН - споразумение, сключено през 2000 г. между компаниите и ООН за повишаване на социалната и екологичната отговорност на глобализацията. Той включва десет основни принципа, включително правата на човека, дискриминацията, корупцията и екологичната осведоменост. Повече от 15 000 компании от 163 държави подкрепят тази инициатива.

Нашите цели

FIXIT GRUPPE вече има отрицателен баланс на парникови газове и следователно дейността на холдинга е благоприятна за климата. За по-нататъшно подобряване и повишаване на устойчивостта ние ще реализираме следните цели:

1. До 2030 г. ще намалим емисиите на парникови газове с още 10% на продаден тон продукти. 
2. До 2023 г. повече от 90% от нашите опаковъчни материали ще са оптимизирани в посока по-малко парникови газове. 
3. До 2025 г. поне 30% от нашите инвестиции ще са насочени в научноизследователска и развойна дейност върху особено устойчиви продукти. 
4. От 2023 г. ще въведем ясни правила за мобилна работа с цел намаляване на парниковите газове 
и ще повишим удовлетвореността от работата на нашите служители чрез практичност и по-добра координация. 
Тази част от Стратегията за устойчиво развитие, която касае нашите служители, до 2023 г. ще бъде имплементирана в ежедневната им работа и ще стане част от развитието им.

За нас

Независимо дали става въпрос за класическа система с мазилка, иновативна топлоизолационна система, бетонова повърхност или модерна завършваща мазилка или боя – RÖFIX е ваш надежден партньор при реализирането на всеки проект за енергийноефективни нови сгради, както и за вдъхновяващо реновиране на старите сгради.

Ние ви предлагаме най-доброто решение на база богато портфолио от продукти и доказани системни решения. Който се стреми към устойчиво строителство, се нуждае от солидна основа за това. Точно поради тази причина на преден план ние поставяме нашия ноу-хау опит, който е първата стъпка към успеха. Това в пълна сила важи, както за разработването на нашите продукти и системи, така и за развитието и прилагането на производствените ни технологии и за професионалното приложение на самия обект.

Иновации и качество

Нашата голяма цел са иновациите, благодарение на над 130 години опит и създаден собствен център за развитие и усъвършенстване на компетенции и умения. Само с иновативните, далновидните и съобразените с търсенето на пазара решения - технически сложни и в същото време безопасни и лесни за използване - можем да вдъхновим нашите клиенти и партньори в дългосрочен план.

Научете повече