RÖFIX в България

Координатите на нашите заводи

Производствена база Нови пазар

ул. "Цар Освободител " №44

гр. Нови пазар 9990

Тел.: 0537/25 050

office.septemvri@roefix.com

Можете да позвъните и на безплатен кратък тел. номер: *2020

Централа Септември

Централен офис и производствена база

ул. "Спартак" №10

гр. Септември 4490

Тел.: 034/405900

office.septemvri@roefix.com

Можете да позвъните и на безплатен кратък тел. номер: *2020

Производствена база Сливница

Местност "Лозище" №1,

гр. Сливница 2200

Тел.: +359 (0) 895 512201

office.septemvri@roefix.com

Можете да позвъните и на безплатен кратък тел. номер: *2020