Защита на личните данни

Декларация за защита на личните данни

Администратор на обработването на лични данни е:

Фирма „Рьофикс“ ЕООД

Адрес:град Септември, ул. Спартак № 10

Телефон на централата: 034/ 4059-00

office.septemvri@roefix.com

 

Увод

Радваме се, че проявявате интерес към нашата фирма. Отнасяме се изключително сериозно към защитата на Вашето лично пространство и Вашите персонални данни.

Събираме, обработваме и използваме Вашите лични данни съгласно Общия регламент на Европейския съюз относно защитата на данните (ОРЗД на ЕС), приложимата за нашата компания национална нормативна уредба във връзка със защитата на данните, както и съдържанието на тази информация относно защитата на данните.

Тази декларация за защита на личните данни има за цел подробно да Ви информира как се третират Вашите лични данни и какви са Вашите права като субект на данни.

Лични данни

Личните данни са отделни данни относно Ваши лични и материални обстоятелства. Това са всички данни свързани с Вашата самоличност (напр. име, електронна поща или пощенски адрес). За разлика от това, данни, които не могат да бъдат свързани с Вашата самоличност (напр. брой потребители на интернет страницата) не се считат за лични данни.

Принципно можете да ползвате нашата интернет страница и без да разкривате Вашата самоличност и без да посочвате лични данни. Някои от предлаганите услуги обаче изискват предоставяне на лични данни. Принципно данните се събират, съхраняват и използват от нас единствено за целите на нашата интернет страница, и най-вече за предоставяне на желаната информация.

Съхраняване и обработване на лични данни

Вашите данни се съхраняват на защитен сървър. Предприети са необходимите технически и организационни мерки за защита от загуба, унищожаване, достъп, изменение или разпространение на съхранените данни от неупълномощени лица. Само ограничен брой лица имат достъп до Вашите лични данни. Те отговарят за техническото, финансовото и редакционното обслужване на сървъра. Въпреки редовния контрол пълна защита срещу всички опасности  не е възможна.

Данните Ви не се предоставят на трети лица

Предаването в интернет на нашите уебстраници и на въведените на тях Ваши данни принципно не е криптирано. Поради това не е изключено трети лица да видят предаваните данни и/или да получат достъп до тях. Съветваме Ви да отчитате това обстоятелство, когато решавате дали и кои данни да ни предоставяте в интернет.

Правно основание и срок на съхранение

Правното основание за обработването и използването на Вашите лични данни, от една страна, са изпълнението на договора, наши законови задължения и приоритетни законови интереси, а от друга – Вашето съгласие. Отказът за предоставяне на данните може да има различни последствия.

Обработваме Вашите лични данни – доколкото това е необходимо за постигане на съответните цели – за срока на нашето договорно правоотношение, а след това – съгласно нормативно определените ни задължения за съхраняване и документиране, както и до изтичане на започнали гаранционни срокове и други релевантни срокове, уредени със закон.

Информация относно Вашия компютър

При всяко Ваше посещение на нашата интернет страница независимо от Вашата регистрация събираме следната информация за Вашия компютър: IP адрес, браузър и дата и час на посещението Ви. Регистрират се също така статусът и пренесеното количество данни в рамките на посещението Ви. Събираме и продуктова информация и информация за версията на използвания браузър и оперативната система. Освен това регистрираме адреса на страницата, от който сте осъществили достъпа си до нашата интернет страница. IP адресът се записва само за времето на използване на нашата интернет страница, след което се изтрива или анонимизира чрез скъсяване. Останалите данни се съхраняват само за ограничен срок от време.

Използваме тези данни за управлението на нашата интернет страница, най-вече за установяване и отстраняване на грешки, за установяване на онлайн трафика, както и за извършване на актуализации и подобрения.

Използване на „бисквитки“

За функционирането на нашата интернет страница използваме „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които се генерират и съхраняват върху твърдия диск на Вашия компютър, като запаметяват определени настройки и данни на браузъра за посещенията на нашата интернет страница. „Бисквитката“ обикновено съдържа името на домейна, от който е изпратена, както и информация относно това, от кога и под какъв буквено-цифрови идентификатор съществува.

„Бисквитките“ ни позволяват да разпознаем компютъра Ви и незабавно да Ви предоставим евентуални предварителни настройки. „Бисквитките“ ни помагат да подобряваме нашата интернет страница, както и да Ви предоставяме по-добро и съобразено с Вашите предпочитания обслужване.

Използваните от нас „бисквитки“ са така наречените „сесийни бисквитки“, които се изтриват автоматично, след като затворите страницата.

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Можете да деактивирате записването на „бисквитките“ или да настроите Вашия браузър да Ви уведомява при изпращането на „бисквитките“. Имайте предвид обаче, че деактивирането на “бисквитките” може да ограничи използването на определени функции или дори да ги направи невъзможни.

 

 

Използване на социални мрежи

На нашата интернет страница ще намерите линкове към социалните мрежи Facebook, Google+, Instagram и Pinterest, бизнес мрежата Xing, видеопортала YouTube, както и към услугите на Twitter за кратки съобщения. Линковете към тях ще разпознаете по съответните лога.

Като кликнете върху линка, се отваря страницата на съответната социална мрежа, където тази декларация за защита на личните данни не намира приложение. Подробности относно валидните разпоредби за поверителност ще намерите в декларациите за защита на личните данни на съответните социални мрежи. Ще ги намерите на:

Instagram: https://help.instagram.com/privacy-policy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy-policy

YouTube: https://policies.google.com/privacy 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Viber: https://www.viber.com/en/terms/viber-privacy-policy/

Информационен бюлетин

Когато се абонирате за нашия информационен бюлетин, давате своето съгласие за използване на Вашия имейл за целите на рекламата, докато не го оттеглите. За целта се нуждаем от Вашия имейл и декларация, че желаете да получавате информационния бюлетин.

Ние ще потвърдим Вашия абонамент, като ще предоставим отделна възможност за възражение и спиране.

Ще получавате редовно информация по имейл по актуални теми, както и имейли по конкретни поводи, например специални предложения. Съдържанието на имейлите може също така да бъде персонализирано и индивидуализирано на база нашата информация и Вашите допълнителни лични данни.

Вие можете да откажете получаването на информационния бюлетин по всяко време. Използвайте за тази цел включеният във всеки брой на нашия информационен бюлетин линк за прекратяване на абонамента или изпратете съобщение до нас или нашето длъжностно лице по защита на данните.

Формуляр за контакт

Ако желаете да ползвате формуляра за контакт на нашата интернет страница, ще Ви бъдат поискани лични данни като име и имейл адрес. Ние събираме и използваме данните, получени чрез формуляра за контакт единствено за целите на Вашето запитване или за решаването на Вашите проблеми.

След решаването на проблема Вашите данни се съхраняват първоначално за нуждите на евентуални допълнителни справки. Изтриването на данните може да бъде поискано по всяко време, в противен случай данните се изтриват след цялостното решаване на проблема.

Допълнителна информация

Линкове към други уебстраници

На нашата интернет страница се предлагат и линкове към други страници. Тези линкове по правило са обозначени като такива. Ние нямаме влияние върху съдържанието на тези страници и доколко там се спазват валидните разпоредби за защита на личните данни. Поради това препоръчваме да се информирате за съответните декларации за защита на данните на техните уебстраници.

Вашите права за информиране, коригиране, блокиране, заличаване и възражение

Имате право да поискате информация по всяко време за начина, по който се съхраняват личните Ви данни. Освен това във връзка с използването на личните Ви данни имате право на коригиране, блокиране, преносимост и заличаване в съответствие с разпоредбите за съхранение на данните. Моля, отправяйте тези искания към нашето длъжностно лице по защита на данните. Данните за контакт ще намерите най-долу.

За да може данните Ви да бъдат блокирани по всяко време, те трябва да бъдат филтрирани през специален файл, който служи за контрол. Можете да поискате изтриването на Вашите данни, доколкото законово регламентираният срок за архивиране го позволява. Доколкото съществува подобен ангажимент, ние ще блокираме данните по Ваше желание.

Можете по всяко време да поискате изменение на данните или да оттеглите дадено съгласие чрез изпращане на съответното съобщение с действие занапред. Вие също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на имейл:

datenschutz@fixit-gruppe.com

Промяна на тази декларация за защита на лични данни

Датата, към която тази декларация за защита на лични данни е валидна, е посочена на видно място в края. Запазваме си правото по всяко време да извършваме промени по тази декларация с действие занапред. Актуалната версия на декларацията може да бъде извикана директно от нашата интернет страница. Моля, посещавайте редовно нашата интернет страница, за да имате информация относно актуалната декларация за защита на личните данни.

Настоящата декларация за защита на лични данни е последно обновена към: месец май 2018 г.