Градим бъдещето. За заобикалящата ни среда. За поколенията.

Като водещ разработчик и производител на строителни материали, ние вече даваме ефективен принос за намаляването на CO2 с нашите иновативни фасадни и изолационни системи. Ние ще продължим да разширяваме този потенциал в бъдеще и да създаваме индивидуални решения за променящото се търсене. Дигитализацията в цялата компания и използването на нови технологии ни помагат да направим това.

Градим бъдещето - нашите мерки и проекти в тази посока

Енергия

Фотоволтаични системи

Възобновяващи се енергийни източници

Ние вече генерираме на места собствена електроенергия и минимизираме емисиите на CO2. В момента се подготвя в много държави от Холдинга инсталирането на фотоволтаични системи. Разширяването на нашите централи със станции за зареждане на електромобили напредва.

Продукти и системи

Строим устойчиво

Топлоизолацията на бъдещето

Топлоизолацията е ключът към намаляване на парниковите газове в жизнения цикъл на сградите. Продуктите на RÖFIX имат висока стойност в областта на устойчивостта. Независимо дали се използва система с вътрешна изолационна мазилка или фасадна ETICS системи - с нашите топлоизолационни продукти и системиние предлагаме правилното решение за вашия строителен проект.

Продукти

Опаковки

Преминаване към торби без полиетилен

В допълнение към значителното подобрение в технологията на опаковане, използването на новоразработените чували означава, че няма да се използва полиетилен, като по този начин защитаваме околната среда в дългосрочен план. Като пилотни проекти, бяха инвестирани около 2,3 милиона евро в нови съоръжения на 4 места в Австрия, за да се промени опаковката. Този проект ще се развива в бъдеще и в други държави.

> 320 Проекта
по темата Устойчиво развитие в Европа

> 10 Завода
използват електроенергия от собствени фотоволтаични системи
Генералните промени и ориентацията към устойчиво управление засяга всички области - от доставката на материали, през разработването и производството, до маркетинга и дистрибуцията. Това поставя нас, клиентите ни и доставчиците ни пред големи предизвикателства. Нашите общоевропейски цели са амбициозни – ние работим върху тяхното прилагане на пазарите в страните с конкретен пакет от мерки.
Хансвили Йенке, Изпълнителен директор на FIXIT GRUPPE
България

Устойчивост на фокус

Локални проекти и мерки

Екипът на RÖFIX България осъзнава отговорността на всеки от нас за опазването на околната среда, необходимостта от спешни мерки по запазване на земните ресурси за поколенията и предприема всички необходими мерки, за да се възползва от модерните технологии, позволяващи щаденето на природата и намаляването на вредните CO2 емисии.