КОНКУРС "МОДЕРНОТО СТРОЕНЕ С RÖFIX - ПРЕДИ И СЕГА"

ПРОВЕДЕ СЕ ФИНАЛЪТ НА КОНКУРСА "МОДЕРНОТО СТРОЕНЕ С RÖFIX - ПРЕДИ И СЕГА"
С голямо разнообразие от уникални проекти и презентации на високо ниво на студентите от IV и V курс в УАСГ премина финалът на конкурса, организиран съвместно от университета и нашия екип. В надпреварата взеха участие 11 студента от катедрите "Архитектура", "Обществени сгради" и "Жилищни сгради".


ПЪРВО МЯСТО грабна проектът на Десислава Петрова за Спортна зала в Стара Загора. Тя получи награда от 700 лв.
ВТОРО МЯСТО беше отредено на проектът на Таня Господинова за Планински хотел в Чепеларе. Нейната награда е на стойност 400 лв. Таня спечели журито със залагането в проекта на детайл за изпълнение на топлоизолационна система на RÖFIX.
ТРЕТОТО МЯСТО и сумата от 200 лева отиде при Гергана Кочева за проекта й на Учебно-административна сграда на Медицински университет - София.
Два от представените проекти взеха утешителни награди от по 100 лева - Петя Проданова с Научен център в Любляна и Мария Пенева с проект на Спортна зала в Стара Загора. Всички победители получиха и почетна грамота.


В журирането на конкурса се включиха:
- проф. д-р арх. Орлин Давчев - Декан на Архитектурния факултет към УАСГ
- доц. д-р арх. Гичка Кутова - Ръководител, катедра Технология на архитектурата, УАСГ и Зам. ректор, УАСГ
- инж. Красимир Христов - Управител на RÖFIX България
- доц. д-р арх.Панайот Савов - Зам. декан на Архитектурния факултет, УАСГ
- Гергана Чавдарова - Продуктов мениджър на RÖFIX
- Здравка Кирилова - Маркетинг мениджър на RÖFIX
- доц. д-р арх. Елена Малджиева - хоноруван преподавател, катедра Технология на архитектурата, УАСГ
- гл.ас. д-р арх.Ангел Мазников - катедра Технология на архитектурата, УАСГ
- ас. арх. Галина Патрикова - катедра Технология на архитектурата, УАСГ.