Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

119 Downloads
DOP RÖFIX 950 Варо-циментов зидарски хоросан - M5 bg
pdf
220 KB
DOP RÖFIX 950 F Хоросан за зидане при по-ниски температури - M5 bg
pdf
221 KB
DOP RÖFIX 955 Фин варо-циментов зидарски хоросан - M5 bg
pdf
220 KB
DOP RÖFIX 959 Варо-циментов зидарски хоросан, едър - М5 bg
pdf
225 KB
DOP RÖFIX 980 Зидарски хоросан за видима зидария bg
pdf
220 KB
DOP RÖFIX 986 Зидарски хоросан за видима зидария bg
pdf
220 KB
DOP RÖFIX 820 Топлоизолационен зидарски хоросан - М5 bg
pdf
220 KB
DOP RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка bg
pdf
214 KB
DOP RÖFIX 620 Циментова хастарна мазилка – цокълна мазилка bg
pdf
216 KB
DOP RÖFIX 866 Варо-циментова лека хастарна мазилка bg
pdf
214 KB
DOP RÖFIX P100 Едра армираща мрежа bg
pdf
202 KB
DOP RÖFIX 888 Топлоизолационна мазилка bg
pdf
216 KB
DOP RÖFIX 850 Топлоизолационна мазилка bg
pdf
215 KB
DOP RÖFIX 180 Вътрешна хастарна мазилка Primo bg
pdf
198 KB
DOP RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка bg
pdf
199 KB
DOP RÖFIX 150 Гипсо-варова вътрешна мазилка bg
pdf
198 KB
DOP RÖFIX 55 Циментово строително лепило bg
pdf
212 KB
DOP RÖFIX 500 Бяла варо-циментова хастарна мазилка bg
pdf
214 KB
DOP RÖFIX 530 Варова мазилка bg
pdf
214 KB
DOP RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Варов предварителен шприц bg
pdf
220 KB
DOP RÖFIX CalceClima® Ambiente Варова екологична хастарна мазилка bg
pdf
218 KB
DOP RÖFIX CalceClima® Fino Варова фина мазилка bg
pdf
217 KB
DOP RÖFIX CalceClima® Thermo Варова топлоизолационна мазилка bg
pdf
216 KB
DOP RÖFIX NHL2 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1 bg
pdf
221 KB
DOP RÖFIX NHL5 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1 bg
pdf
221 KB
DOP RÖFIX 951 Зидарски хоросан на основа трас и вар bg
pdf
220 KB
DOP RÖFIX Belit Разтвор за отливане Моделиращ разтвор за исторически сгради bg
pdf
212 KB
DOP RÖFIX Belit Разтвор за финосване Моделиращ разтвор за исторически сгради bg
pdf
212 KB
DOP RÖFIX 692 Машинна мазилка на основа трас и вар за реставрация bg
pdf
214 KB
DOP RÖFIX 695 Реновираща мазилка с NHL bg
pdf
214 KB
DOP RÖFIX 696 Машинна мазилка с NHL bg
pdf
214 KB
DOP RÖFIX Renostar® Универсална реновираща шпакловка bg
pdf
218 KB
DOP RÖFIX Renoplus® Универсална реновираща и изравнителна мазилка bg
pdf
218 KB
DOP RÖFIX Renofino® Универсална реновираща фина мазилка bg
pdf
215 KB
DOP RÖFIX Renofinish® Универсална реновираща фина шпакловка bg
pdf
215 KB
DOP RÖFIX 380 Фина завършваща мазилка на база NHL bg
pdf
215 KB
DOP RÖFIX HK-Injektionsmörtel Инжекционен разтвор с хидравлична вар bg
pdf
230 KB
DOP RÖFIX 671 Саниращ предварителен шприц bg
pdf
213 KB
DOP RÖFIX 675 Предварителен шприц с хидравлична вар за реставрация bg
pdf
214 KB
DOP RÖFIX 635 Блокираща циментова мазилка с трас bg
pdf
214 KB
Актуално

RÖFIX Ценова листа и Продуктов каталог