Downloads

671 Downloads
SDB RÖFIX CalceClima® Finish Decor Пастьозна варова шпакловка bg
pdf
380 KB
TK RÖFIX Finish Mineral Ръчна и машинна шпакловка bg
pdf
779 KB
SDB RÖFIX Finish Mineral Ръчна и машинна шпакловка bg
pdf
356 KB
TK RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT-C20-F5 bg
pdf
698 KB
DOP RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT-C20-F5 bg
pdf
213 KB
SDB RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT-C20-F5 bg
pdf
420 KB
CE RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT-C20-F5 bg
pdf
113 KB
TK RÖFIX 969 Циментова замазка CT-C16-F3 bg
pdf
734 KB
DOP RÖFIX 969 Циментова замазка CT-C16-F3 bg
pdf
212 KB
SDB RÖFIX 969 Циментова замазка CT-C16-F3 bg
pdf
411 KB
TK RÖFIX 970 CT 20 Циментова замазка CT-C20-F4 bg
pdf
734 KB
DOP RÖFIX 970 CT 20 Циментова замазка CT-C20-F4 bg
pdf
211 KB
SDB RÖFIX 970 CT 20 Циментова замазка CT-C20-F4 bg
pdf
411 KB
TK RÖFIX 973 CT 20 Бързoсъхнеща циментова замазка CT-C20-F4 SE7 bg
pdf
760 KB
DOP RÖFIX 973 CT 20 Бързoсъхнеща циментова замазка CT-C20-F4 SE7 bg
pdf
212 KB
SDB RÖFIX 973 CT 20 Бързoсъхнеща циментова замазка CT-C20-F4 SE7 bg
pdf
415 KB
TK RÖFIX FN 645 Универсална подова саморазливна смес bg
pdf
681 KB
DOP RÖFIX FN 645 Универсална подова саморазливна смес bg
pdf
212 KB
SDB RÖFIX FN 645 Универсална подова саморазливна смес bg
pdf
426 KB
TK RÖFIX FN 130 Саморазливна смес bg
pdf
696 KB
DOP RÖFIX FN 130 Саморазливна смес bg
pdf
212 KB
SDB RÖFIX FN 130 Саморазливна смес bg
pdf
418 KB
TK RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P bg
pdf
852 KB
DOP RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P bg
pdf
222 KB
SDB RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P bg
pdf
417 KB
TK RÖFIX AS 340 Flüssigfolie Течно фолио bg
pdf
704 KB
DOP RÖFIX AS 340 Flüssigfolie Течно фолио bg
pdf
219 KB
SDB RÖFIX AS 340 Flüssigfolie Течно фолио bg
pdf
377 KB
TK RÖFIX AP 300 Концентрат bg
pdf
737 KB
SDB RÖFIX AP 300 Концентрат bg
pdf
461 KB
TK RÖFIX AP 320 Грунд за сцепление bg
pdf
739 KB
SDB RÖFIX AP 320 Грунд за сцепление bg
pdf
376 KB
TK RÖFIX AS 910 Уплътнителна лента bg
pdf
398 KB
SDB RÖFIX AS 910 Уплътнителна лента bg
pdf
278 KB
TK RÖFIX AS 915 Уплътнителен маншет малък bg
pdf
295 KB
SDB RÖFIX AS 915 Уплътнителен маншет малък bg
pdf
279 KB
TK RÖFIX AS 935 Уплътнителен маншет голям bg
pdf
323 KB
SDB RÖFIX AS 935 Уплътнителен маншет голям bg
pdf
279 KB
TK RÖFIX AS 950 Уплътнителни вътрешни ъгли bg
pdf
305 KB
SDB RÖFIX AS 950 Уплътнителни вътрешни ъгли bg
pdf
279 KB
Актуално

RÖFIX Ценова листа и Продуктов каталог