Downloads

671 Downloads
TK RÖFIX AS 955 Уплътнителни външни ъгли bg
pdf
310 KB
SDB RÖFIX AS 955 Уплътнителни външни ъгли bg
pdf
279 KB
TK RÖFIX AG 653 STANDARD Лепило за плочки C1 T bg
pdf
672 KB
DOP RÖFIX AG 653 STANDARD Лепило за плочки C1 T bg
pdf
216 KB
SDB RÖFIX AG 653 STANDARD Лепило за плочки C1 T bg
pdf
439 KB
TK RÖFIX AG 654 INNEN Лепило за керамични плочки C1 bg
pdf
671 KB
DOP RÖFIX AG 654 INNEN Лепило за керамични плочки C1 bg
pdf
214 KB
SDB RÖFIX AG 654 INNEN Лепило за керамични плочки C1 bg
pdf
412 KB
CE RÖFIX AG 654 INNEN Лепило за керамични плочки C1 bg
pdf
119 KB
TK RÖFIX AG 686 MOSAIK Лепило и фугираща смес за мозайка C1 TE bg
pdf
828 KB
DOP RÖFIX AG 686 MOSAIK Лепило и фугираща смес за мозайка C1 TE bg
pdf
215 KB
SDB RÖFIX AG 686 MOSAIK Лепило и фугираща смес за мозайка C1 TE bg
pdf
420 KB
TK RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1 bg
pdf
701 KB
DOP RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1 bg
pdf
223 KB
SDB RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1 bg
pdf
432 KB
TK RÖFIX AG 650 FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1 bg
pdf
701 KB
DOP RÖFIX AG 650 FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1 bg
pdf
216 KB
SDB RÖFIX AG 650 FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1 bg
pdf
429 KB
TK RÖFIX AG 651 CLASSIK Лепило за плочи C1 TE bg
pdf
671 KB
DOP RÖFIX AG 651 CLASSIK Лепило за плочи C1 TE bg
pdf
215 KB
SDB RÖFIX AG 651 CLASSIK Лепило за плочи C1 TE bg
pdf
430 KB
TK RÖFIX AG 652 PLUS Лепило за плочки C2 TE bg
pdf
673 KB
DOP RÖFIX AG 652 PLUS Лепило за плочки C2 TE bg
pdf
220 KB
SDB RÖFIX AG 652 PLUS Лепило за плочки C2 TE bg
pdf
432 KB
CE RÖFIX AG 652 PLUS Лепило за плочки C2 TE bg
pdf
123 KB
TK RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Еластично лепило за плочки C2 TE S2 bg
pdf
676 KB
DOP RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Еластично лепило за плочки C2 TE S2 bg
pdf
222 KB
SDB RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Еластично лепило за плочки C2 TE S2 bg
pdf
411 KB
TK RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило C2 TE S1 bg
pdf
676 KB
DOP RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило C2 TE S1 bg
pdf
217 KB
SDB RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило C2 TE S1 bg
pdf
423 KB
TK RÖFIX Nanotech 730 Еластична циментова фугираща смес с наночастици bg
pdf
713 KB
SDB RÖFIX Nanotech 730 Еластична циментова фугираща смес с наночастици bg
pdf
418 KB
TK RÖFIX AJ 618 Лек разтвор за фугиране CG 1 bg
pdf
874 KB
SDB RÖFIX AJ 618 Лек разтвор за фугиране CG 1 bg
pdf
431 KB
TK RÖFIX AJ 690 Фугираща смес за клинкер CG2 WA bg
pdf
920 KB
SDB RÖFIX AJ 690 Фугираща смес за клинкер CG2 WA bg
pdf
413 KB
TK Creteo®Repair CC 100 Разтвор за ремонт на бетон R4 bg
pdf
756 KB
DOP Creteo®Repair CC 100 Разтвор за ремонт на бетон R4 bg
pdf
220 KB
SDB Creteo®Repair CC 100 Разтвор за ремонт на бетон R4 bg
pdf
456 KB
Актуално

RÖFIX Ценова листа и Продуктов каталог