Downloads

671 Downloads
SDB Fixit 222 Aerogel силнотоплоизолационна мазилка bg
pdf
451 KB
TK FIXIT 223 Специален армиращ разтвор Kомпонент в RÖFIX Aerogel ТИС с мазилка bg
pdf
675 KB
DOP FIXIT 223 Специален армиращ разтвор Kомпонент в RÖFIX Aerogel ТИС с мазилка bg
pdf
215 KB
TK RÖFIX MINOPOR® 045 Топлоизолационна система с минерална пяна bg
pdf
499 KB
DOP RÖFIX MINOPOR® 045 Топлоизолационна система с минерална пяна bg
pdf
226 KB
CE RÖFIX MINOPOR® 045 Топлоизолационна система с минерална пяна bg
pdf
125 KB
TK RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Топлоизолационни системи с минерална вата bg
pdf
380 KB
DOP RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Топлоизолационни системи с минерална вата bg
pdf
226 KB
SDB RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Топлоизолационни системи с минерална вата bg
pdf
267 KB
CE RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Топлоизолационни системи с минерална вата bg
pdf
127 KB
TK RÖFIX LIGHT Топлоизолационна система с EPS bg
pdf
181 KB
DOP RÖFIX LIGHT Топлоизолационна система с EPS bg
pdf
226 KB
CE RÖFIX LIGHT Топлоизолационна система с EPS bg
pdf
125 KB
TK RÖFIX W50 Топлоизолационна система с EPS bg
pdf
182 KB
DOP RÖFIX W50 Топлоизолационна система с EPS bg
pdf
224 KB
TK RÖFIX FIRESTOP 019 Плоча с Aerogel-влакна Топлоизолационна система bg
pdf
137 KB
TK RÖFIX StoneEtics® 50 с клинкерни плочки bg
pdf
170 KB
TK RÖFIX StoneEtics® 50 с мозайка Топлоизолационна система bg
pdf
167 KB
TK RÖFIX StoneEtics® 50 с керамика Топлоизолационна система bg
pdf
165 KB
TK RÖFIX StoneEtics® 103 с изкуствен камък от лек бетон bg
pdf
170 KB
TK RÖFIX StoneEtics® 103 с естествен камък Топлоизолационна система bg
pdf
169 KB
TK RÖFIX FIRESTOP 019 (OB) Топлоизолацинни плочи от минерална вата с Aerogel bg
pdf
427 KB
TK RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Изолационна плоча от каменна вата bg
pdf
414 KB
TK RÖFIX PP 201 SILICA LF Силикатен дълбок грунд и разредител bg
pdf
866 KB
SDB RÖFIX PP 201 SILICA LF Силикатен дълбок грунд и разредител bg
pdf
364 KB
TK RÖFIX PP 301 HYDRO LF Хидрозолен дълбок грунд bg
pdf
856 KB
SDB RÖFIX PP 301 HYDRO LF Хидрозолен дълбок грунд bg
pdf
374 KB
TK RÖFIX PP 307 ISO LF Изолиращ предварителен грунд bg
pdf
879 KB
SDB RÖFIX PP 307 ISO LF Изолиращ предварителен грунд bg
pdf
439 KB
TK RÖFIX PP 401 SILCO LF Силиконов дълбок грунд bg
pdf
916 KB
SDB RÖFIX PP 401 SILCO LF Силиконов дълбок грунд bg
pdf
378 KB
TK RÖFIX PE 225 RENO 1K Силикатна екологична вътрешна и външна боя bg
pdf
712 KB
SDB RÖFIX PE 225 RENO 1K Силикатна екологична вътрешна и външна боя bg
pdf
356 KB
TK RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Минерална силикатна външна боя bg
pdf
824 KB
SDB RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Минерална силикатна външна боя bg
pdf
347 KB
TK RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Санираща боя при пукнатини и ТИС bg
pdf
761 KB
SDB RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Санираща боя при пукнатини и ТИС bg
pdf
441 KB
TK RÖFIX PE 419 ETICS® Силиконова външна боя bg
pdf
812 KB
SDB RÖFIX PE 419 ETICS® Силиконова външна боя bg
pdf
432 KB
TK RÖFIX PE 429 SILOSAN Силно водотблъскваща силиконова фасадна боя bg
pdf
661 KB
Актуално

RÖFIX Ценова листа и Продуктов каталог