Отдел Логистика

Навременната и качествена доставка скъсява в пъти разстоянието на нашите заводи до крайния клиент. Стремим се да оптимизираме процеса с помощта на нашите лоялни партньори от транспортния бранш, както и благодарение на добре оборудвания ни фирмен автопарк.

Логистика - централен офис в град Септември

Ръководител отдел Логистика на RÖFIX България

Десислава Карналова

Отдел логистика - град Нови пазар

Тихомира Христова

Отдел Логистика - град Сливница

Христина Георгиева

Условия за доставки

Тук можете да се запознаете по-подробно с Условията за продажба и доставки на RÖFIX България

Координатите на нашите заводи

Производствена база Нови пазар

ул. "Цар Освободител " №44

гр. Нови пазар 9990

Тел.: 0537/25 050

office.septemvri@roefix.com

Централа Септември

Централен офис и производствена база

ул. "Спартак" №10

гр. Септември 4490

Тел.: 034/405900

office.septemvri@roefix.com

Производствена база Сливница

Местност "Лозище" №1,

гр. Сливница 2200

Тел.: +359 (0) 895 512201

office.septemvri@roefix.com