Основа за фасадата

Хетерогенни състояния

Естествено има разнообразие от основи за мазилните системи. Съгласно приложимите стандарти повърхността трябва да се провери за годност преди началото на почистващите дейности. В старите сгради стеновите материали често се състоят от строителни материали като естествен камък, зидария, смесена зидария, глина, дърво, полу-дървени материали или локално срещани камъни. Ако сградите са по-нови и не подлежат на изискванията за опазване на паметниците, те често се състоят от стоманобетон, зидария, газобетон или дърво. Големият брой материали за строителство на стени, които са подходящи за обновяване като основа за мазилка, изисква точен избор на подходящата мазилка. В зависимост от техническата структура на стената, често се предлагат няколко варианта за мазилка. За съществуващите сгради трябва да се спазват DIN 18550 и предписанията на Асоциацията за изолационни системи, мазилка и хоросан (VDPM) и Федералната асоциация на гипсовата промишленост (BVG).

Бетон

Преди да се нанесе мазилка, бетонът трябва да бъде достатъчно сух. Повърхността трябва да е стабилна и без замърсяване. Важно е да изложите бетона на проба за влажност преди измазването. Препоръчително е също да се извърши измерване на температура. Гипсосъдържащите мазилки не са подходящи за леки бетонни повърхностни елементи.

Зидария

За зиданите конструкции е важно да се знае точно използвания камък, тъй като обхватът на зиданите тухли е почти неограничен. По принцип зидарията трябва да бъде изцяло завършена, преди да започне нанасянето на мазилката, не трябва да е мръсна и суха. Трябва да се избягват различни дебелини на мазилката. Дефектите в зидарията трябва да бъдат предварително затворени с подходящ материал.

Смесената зидария е проблемно подпокритие, тъй като има материали с различни свойства. Тук не може да се получи хомогенна повърхност и могат да възникнат локализирани проблеми. Ако няколко материала за строителство на стени се срещат в повърхност, която трябва да бъде измазана, е необходимо последващо запълване на тъканта, за да се ограничат пукнатините.

Страницата се зарежда ...