RÖFIX Бетони

Продукти от бетон и за бетон

Запознайте се с голямото и разнообразно семейство на бетоните на RÖFIX – серията висококачествени бетони с името Creteo.

Познавайки съществените разлики в свойствата на бетона, създадохме линията RÖFIX Creteo® – продуктова група, посветена именно на темата „бетон“ и задоволяваща специфичните изисквания при различните проекти. Опитът на RÖFIX създаде Creteo® продуктите като правилното решение за всяка една конкретна ситуация. Съставът на бетоните непрекъснато се развива и подобрява. Разработват се и се произвеждат бетони с все по-високи показатели. В зависимост от техните специфични свойства, различните видове бетон са подходящи за съответните конкретни направления:

■ Creteo®Standard – сухи бетоново смеси в торби за по-малки строителни елементи, фундаменти, колони, цокли, стълбища, зидове и декоративни хоби-елементи в интериора и градината.

■ Creteo®Shot – тук влизат торктрет бетоните на RÖFIX. Думата „торкрет“ произлиза от латински, „tor” – “гипс, мазилка“ и “cret” – „уплътнение“. Синоними на торкрет бетон са пръскан бетон, шприц бетон, шоткрет бетон.

■ Creteo®Repair – серията продукти за възстановяване, репрофилиране и защита на бетона

■ Creteo®Special – специални разтвори за ремонта на бетона

■ Creteo®Inject – инжекционни бетони и бетони аз анкериране

■ Creteo®Gala – Градинско и ландшафтно строителство