Подови системи при старите сгради

Изисквания

Подовете са естествено предвидени като плоска повърхност в сгради, по които обитателите или посетителите ходят, но понякога също играят, седят или дори лежат. От древни времена обаче те не само поемат натоварвания, но почти винаги са художествени или творчески изразни средства.

Преди реновирането на пода в съществуващите сгради, индивидуалните условия на място трябва винаги да се изследват. Ако подпочвената повърхност е носеща, замазки често могат да се нанасят като в нови сгради или да се правят върху междинен разделителен или изолиращ слой. След това те могат веднага да се използват като под и да им се даде ново покритие.

Съвременните системи за замазки на подове също създават добра основа в съществуващите сгради. Те повишават качеството на живот и работа, намаляват ударния шум и подобряват топлоизолацията. Ако подовата система включва подово отопление, то тя ще осигури равномерно разпределение на температурата с топлина, издигаща се отдолу.

Особено внимание трябва да се обърне на качеството, производството и полагането на замазки при ремонта. Внимателното планиране и изработка в комбинация с опит и знания гарантират оптимален резултат. Материалите и системите, ориентирани към бъдещето, осигуряват технически перфектната функция.

Вижте още в следващите клипове:

Estrichverlegung mit Uhr_BFB385.tif
Estrichverlegung mit Uhr_BFB385.tif
Estrichverlegung mit Uhr_BFB385.tif
Estrichverlegung mit Uhr_BFB385.tif

Подови системи - част 1

Видео

Подови системи - част 2

Видео

Подови системи - част 3

Видео

Подови системи - част 4

Видео

Страницата се зарежда ...