Сгради - паметници на културата, опазване на културната среда

Запазване на паметниците на културата

Запазването на нашата строителна история и култура е от първостепенно значение за нашето общество. Основната цел е опазване на стари дизайни и исторически типове сгради. Нужно е обгрижване към порасналото строително наследство с внимание към детайлите, като в същото време се свеждат до минимум дейностите по поддръжка и ремонт. Не възстановяването, а запазването на историческата субстанция е на преден план в усилията за опазване на паметника.

Ремонтирането винаги се извършва след съгласуване с изискванията на съответния орган за защита на паметниците. Тук може и да се направят и изключения от точките на Наредбата за енергоспестяване. Успехът в опазването зависи не само от изкуството на изработката, но и от използването на подходящи строителни материали. RÖFIX предлага на реставратора пълна гама от исторически минерални разтвори, довършителни мазилки и бои. Нашата цел е да подкрепим защитата на исторически паметници със специализирана ни компетентност и подходящи строителни материали и по този начин да допринесем за запазването на културните ценности.