Строителни тенденции

Приемете предизвикателствата на Smart градовете

Бъдещето на строителството е многообразно. От една страна се появяват smart полиси, които предоставят автономни транспортни средства и начини за транспортиране на все по-голям брой граждани от техните домове до желаните от тях дестинации. В същото време тези градове са изключително самостоятелни. Голяма част от хранителните продукти се произвеждат в градската зона. Понастоящем се разглеждат много визии и сценарии за бъдещата жизнеспособност на градовете.

В същото време човечеството е изправено пред предизвикателството да настани нарастващото население по целия свят в адекватно жилищно и жизнено пространство. Създаването на желания настоящ европейски или дори италиански стандарт на живот за всички хора би довело до изключително потребление на ресурси изразено в строителни материали. С оглед на вече намаляващите ресурси от специални пясъци и метали, има смисъл да се използват съществуващите материали. Съхраняването на съществуващия строителен материал или поне 100% повторната употреба на използваните тук строителни материали ще имат значително значение през следващите няколко години.

Новите сгради трябва да бъдат изключително лесни за изграждане, сглобяване и разглобяване, да са енергоспестяващи.