Лесно саниране в няколко стъпки

Как да санираме основа на обект, който е в контакт с почвата, без да поема вода, е един от въпросите на лесното саниране, с което ще се занимаем в следващите няколко статии.

Предложение за саниране на основата

След отстраняване на старата мазилка и всички замърсявания във фугите е необходимо на височина до 10 cm от почвата да се направи хидроизолация с помощта на Хидроизолационната маса RÖFIX 636 под формата на буквата „L“, по-точно 10 cm по стената и по основата с дебелината, с която при следващата стъпка ще нанесем паропропусклива санираща мазилка RÖFIX 650, след което се нанася RÖFIX 650 и върху нея още един допълнителен защитен слой от хидроизолацията RÖFIX 636 от външната страна, отново на височина 10 cm от котата на почвата. Ако искаме да получим по-фина структура, върху мазилката RÖFIX 650 може да се нанесе паропропусклива завършваща мазилка RÖFIX 341.

Процедура за изпълнение на саниращите работи

Ако е необходимо, върху стената се полага предварителен шприц RÖFIX 671 върху 60% от повърхността, който трябва да съхне най-малко 3 дена.

Първа стъпка:

За паропропусклива мазилка използваме RÖFIX 650, който се нанася с дебелина 2 см еднократно (общо макс. 4 cm); съхнене 1 ден за 1 mm.

Втора стъпка:

Ако е необходима фина мазилка, се използва RÖFIX 341 (бяла) с дебелина на нанасяне около 3 mm и съхнене най-малко 5 дена.

Трета стъпка:

Нанася се силикатна боя RÖFIX PE 225 RENO 1 K.

Надяваме се, че по интересен и лесен начин успяхме да ви представим процеса на саниране в случаите на увреждане на основата, когато почвата не попива вода. Следващият месец Ви очаква нова статия, в която с удоволствие ще представим нов начин за лесно саниране. 

 За консултация и избор на подходящо решение на ваше разположение са специалистите на RÖFIX.