Поддръжката – ключов фактор за красива и здравословна фасада

Съхранете здравословната околна среда

Веднага след изпълнението фасадата започва да старее. Първоначално стареенето на материалите не се проявява по видимите фасадни повърхности. След няколко месеца обаче, ако не са спазени правилата за изработка на фасадата, по нея могат да настъпят видими щети, които поради голямата площ се считат и за едни от най-натоварващите конструктивни елементи на сградата. Макар деградирането на строителните елементи през целия срок на експлоатация на сградата да е нормално следствие от стареенето, съществуват редица фактори, които влияят върху това: качеството и вида на материалите, метеорологичните условия, липсата на поддръжка и т.н. Правилното изпълнение и вложените материали значително допринасят за трайността на фасадата и нейната по-лесна поддръжка.

За да може трайността и функционалността на сградата да се запазят през целия експлоатационен срок, е необходимо възможно най-бързо да се отстранят причините за настъпването на щетите, те да се санират с адекватни материали и чрез редовни прегледи да се въздейства превантивно върху тяхното евентуално повторно появяване. Фасадата се запазва дългосрочно красива и функционална чрез адекватна поддръжка, като по този начин се увеличава и стойността на недвижимия имот.

Поддръжката удължава експлоатационния срок на сградата

Както и автомобилът, фасадата трябва да се поддържа през определени интервали от време в зависимост от размера, архитектурата и разположението на обекта. Необходимо е да се обърне внимание на следните неща:

  • Подпрозоречни первази, обръщания и връзки покрай прозорци и врати (напр. с огради, вентилационни тръби, олуци и т.н.)
  • Замърсявания (мръсотия и микроорганизми и т.н.)
  • Тесни пукнатини < 0,2 mm (често видими само заради замърсяването в пукнатината)
  • Механичните щети (повърхности, ъгли, ръбове, цокли и т.н.)
  • Връзки, опиращи в земята и почвата, както и зоната около цокъла на фасадата и т.н.

 

За експлоатационния срок на топлоизолационните системи и за визуалното впечатление на обекта, т.е. фасадата, е необходимо да се реагира адекватно при установяване и на най-дребни щети. По принцип съветваме при забелязване на каквито и да е щети да се потърси помощ от специалисти. За консултация и избор на подходящо решение за саниране на щетата във всеки момент на ваше разположение са специалистите на RÖFIX.

 

 

 

В следващата таблица можете да видите най-честите щети, които се появяват по фасадите и мерките за тяхното отстраняване.

Замърсяване на фасадата
Мерки за саниране
: Почистване с вода под високо налягане (четка и т.н.), при нужда пребоядисване с фасадна боя.

Микробиологични щети (алги, гъбички и т.н.)
Мерки за саниране: 
Почистване с вода под високо налягане (четка и т.н.), нанасяне на препарат срещу алги и пребоядисване с фасадна боя.

Връзки и обръщания на прозорци и врати, монтирани и добавени елементи
Мерки за саниране:
 Фугите, изпълнени с трайно еластични материали, трябва да се поддържат редовно. Материалите трябва да се сменят редовно или да се консервират с водоустойчиви материали.

Изсоляване на боята или подкожушване на финишната мазилка
Мерки за саниране:
 Почистване на сухо (четка и т.н.), нанасяне на дълбоко проникващ предварителен грунд и пребоядисване с фасадна боя.

Механични щети
Мерки за саниране: 
напр. попълване с подходящ изолационен материал, полагане на цялостна система от мазилки, включително стъклофибърна армираща мрежа, боядисване с фасадна боя.