Какви са възможните причини за обезцветяването на фасадите?

Фасадните повърхности са изложени на различни влияния на околната среда. Слънцето, валежите и кондензът оставят следи, както и разликите в температурата и влиянието на вредните вещества. При това важи правилото: колкото по-тъмен е нюансът на боята, толкова по-видимо е похабяването. Освен посоченото, съществува и една по-малко известна причина за избледняване на фасадите. Става дума за „изсоляването“ (ефлоресценцията) на варта от цимента в завършващия слой.

Във фазата на сушене, след армиране на фасадните повърхности, настъпва реакция, при която излишната вар се свързва с влагата и избива на повърхността. Влагата под формата на дъжд или кондензат избива през капилярните пори и частично разгражда варта. По този начин се създава разтвор на вар във водата, който избива на повърхността на фасадата, където след изпаряването на водата се появяват бели петна. Проблемът възниква задължително, ако армирането се прави двуслойно, поради което се препоръчва то да се избягва.

Решението на проблема е Активният предварителен грунд RÖFIX PREMIUM, с който се грундира преди нанасяне на завършващата мазилка на фасадата. Активният предварителен грунд RÖFIX PREMIUM стабилизира несвързаните варови соли на повърхността на армировъчния слой и предотвратява избиването им на повърхността на завършващата мазилка. Същевременно той е и единственото решение за саниране на фасади, при които е настъпило обезцветяване. Освен посоченото Aктивният предварителен грунд RÖFIX PREMIUM е най-добрата подготовка на основата за идеално поемане на предстоящата завършваща мазилка, като същевременно предпазва от появата на алги и гъби.

Предимства:

● Предотвратява въздействието на евентуално избили варови соли от цимента и влиянието им върху завършващия слой 

● Чрез повишена pH стойност неутрализира естествените микробиологични вредни клетки

● Силно хидрофобира

● Удължава времето за обработка

● Минерален хибриден грунд

● Паропропусклив

● Увеличено сцепление

● Уеднаквява попиваемостта на основата и дава възможност за постигане на еднакъв нюанс на завършващата мазилка

Приложение:

● За незащитени фасади без стреха

● За всички цветни фасади

●  При всякакви възможни микробиологични натоварвания от околната среда (спори и полен) особено в близост до ливади, полета и гори, както и при изработка на особено чувствителни фасади 

● За критични метеорологични условия (мъгла, близост до езеро, море, долини и т.н.)

● За всички чувствителни основни мазилки и термомазилки на базата на цимент

● Трябва да реагира с основата и да се изсуши напълно