Насоки за полагане на ефект "Капки"

Обработка

След пълното изсъхване и втвърдяване на шпакловката, равномерно с четка или валяк, се нанася цветния грунд RÖFIX Putzgrund PREMIUM. Преди да се нанесе следващия слой се изчака минимум 24 часа. 

Крайното покритие е с пастьозна готова за употреба RÖFIX SiSi-Putz® мазилка на силикат-силиконова основа, в различни зърнометрии (1-6 mm), бяла или цветна, със силно водоотблъскващи (капилярно водопоглъщане W ≤ 0,15 kg/m²*h-0,5), паропропускливи (µ=60), устойчиви на атмосферни влияния свойства, със защита против образуване на плесени и гъби. Полагането се извършва с помощта на стоманена маламашка, с минимална дебелина на мазилката, отговаряща на едрината на зърното, а крайната обработка се извършва в желаната структура с помощта на KREATIV инструмент. Цветът на завършващото покритие се избира от техническото ръководство на обекта.
В случай, че крайното покритие е цветно, коефициентът на светлочувствителност > 25%, да се съблюдават цветовете от цветовия каталог RÖFIX ColorDesign.

Възможни цветове за постигане на крайна защита:

Равномерен ефект: Върху повърхността се нанася фасадна боя RÖFIX PE 519 PREMIUM, която е направена на основа SISI технология, паропропусклива хибридна боя за мазилка и топлоизолационни фасади с оптимален микс от свойства на органични и неорганични компоненти. RÖFIX SISI технология е базирана на нов вид, полимерно стабилизирана, еластична силикатна/силиконова структура. Висока покривност, водоотблъскваща при налична дифузия на водни пари, с минимално напрежение чрез технологията RÖFIX RELAX, цветово- и кредиращo устойчива. G3E3S1V2W3AOCO съгласно EN 1062-1. Плътност 1,5 kg/l. SD-стойност ок. 0,2 m; pH-стойност 8,5; Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) 1 g/l. Бяла или цветна (цветът се избира от техническото ръководство на обекта). Продуктът се нанася равномерно, на два слоя един върху друг с подходящ въздушен пистолет за пръскане на мазилка. Цветът се избира от палитрата на цветовия каталог RÖFIX ColorDesign. При топлоизолационните системи коефициентът на светлочувствителност трябва да е над 25%. 

Полупокриващ ефект: Декоративно дооформление на вече подготвени повърхности чрез нанасяне на RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур за вътре и вън, върху бои или завършващи покрития, с лек сатенен ефект, с минимално съдържание на ЛОС; продуктът се нанася еднослойно или двуслойно, с подходяща четка и чрез ефектна лазурна техника се полага равномерно и покриващо. Прозрачен или цветен (цветът се избира от техническото ръководство на обекта). При външна употреба да се използва RÖFIX EXTRA Добавка за консервация.

Вътрешни бои: Всички RÖFIX вътрешни бои се полагат съблюдавайки областта на приложение и предварителната обработка на основата и съгласно указанията в техническата карта.

Научи още за линията RÖFIX KREATIV