Насоки за полагане на ефект "Корал"

Обработка

Крайното покритие е с минерална, хидрофобна, моделираща, специална завършваща мазилка RÖFIX DESIGNPUTZ; с възможност за полагане в различни техники и структури на оформление, за топлоизолационни системи, както и за фасади, във вътрешни помещения върху хастрани мазилки и предварително обработени строителни плочи (напр. гипсокартон). На база NHL и висококачествен варовиков пясък със зърнометрия до 1,2 mm, плътност сухо състояние ок. 1400 кg/m³, дифузия на водни пари  (µ=20), капилярно водопоглъщане W2, реакция на огън Европейски клас A1, съгласно EN 998-1. Полагането се извършва с помощта на стоманена маламашка, а в зависимост от желаната структура на повърхността, съотв. от естетическия ефект, крайната обработка се извършва с KREATIV инструмент.

Нанасяне върху повърхността с RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi - на базата на SiSi-технология, паропроходима хибридна боя за мазилка и ТИС фасади с оптимална комбинация на качества от органични и неорганични компоненти. RÖFIX SiSi-технологията е на базата на нова, полимерно стабилизирана еластична, силикат-силиконова структура. Висока покривност, водоотблъскваща при наличие на паропропускливост, с минимално напрежение чрез RÖFIX RELAX-технология, устойчива на кредиране и на изсветляване на цветовете. G3E3S1V2W3A0C0 съгласно EN 1062-1. Плътност 1,5 kg/l.; SD-стойност ок. 0,2 m; pH-стойност 8,5; ЛОС -съдържание 1 g/l. Бяла и цветна (цветът се избира от техническото ръководство на строежа). Продуктът се нанася равномерно, на два слоя един върху друг с подходяща четка или валяк. Машинното полагане се извършва равномерно и с подходящ въздушен пистолет за пръскане на мазилка. Цветът се избира от палитрата на цветовия каталог RÖFIX ColorDesign. Топлоизолационната система трябва да бъде с коефициент на светлочувствителност над 25%.

Допълнителен лазурен ефект: Друг ефект с лазур. Декоративно оформление на вече подготвени повърхности чрез нанасяне на RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур за вън и вътре, върху бои или завършващи покрития, с лек сатенен ефект, с минимално съдържание на ЛОС, продуктът се нанася еднослойно или двуслойно, с подходяща четка и с равномерна и покриваща лазурна техника. Прозрачен или цветен (цветът се избира от техническия ръководител на обекта). При външна употреба да се използва и RÖFIX EXTRA Добавка за консервация.

Вътрешни бои: Всички RÖFIX вътрешни бои се полагат съблюдавайки областта на приложение и предварителната обработка на основата и съгласно указанията в техническата карта.

Научи още за линията RÖFIX KREATIV