Насоки за полагане на ефект "Облак"

Обработка

След пълното изсъхване и втвърдяване на шпакловката, равномерно с четка или валяк се нанася цветния грунд RÖFIX Putzgrund PREMIUM. Преди полагане на следващия слой се изчаква min. 24 часа.

Крайното покритие е с пастьозна, готова за употреба RÖFIX SISI-Putz® влачена (R) мазилка, на силикат-силиконова основа, в различна зърнометрия (1-6 mm), бяла или цветна, със силно водоотблъскващи (капилярно водопоглъщане W≤0,15 kg/m²*h-0,5), паропропускливи (µ=60), устойчиви на атмосферни влияния свойства, както и със защита против образуване на алги и мухъл. Полагането се извършва със стоманена маламашка в минимална дебелина, отговаряща на едрината на зърното, а желаната структура на повърхността се постига с KREATIV инструмент. Цветът на крайното покритите се определя от техническото ръководство на обекта. В случай, че е цветно, коефициентът на светлочувствителност трябва да бъде > 25% и да се съблюдават цветовете от цветовия каталог на RÖFIX Color Design.

Възможни цветове за постигане на крайна защита:

Равномерен ефект: Върху повърхността се нанася фасадна боя RÖFIX PE 519 Premium SiSi,  която е направена на базата на SiSi технология. Тя е паропропусклива, хибридна боя за мазилка и топлоизолационни фасади, с оптимална комбинация от свойства на органични и неорганични компоненти. RÖFIX SISI- технологията е на основата на нов вид полимерно стабилизирана, еластична силикатна/силиконова структура. Висока покривност, водоотблъскваща при наличние на водни пари, с минимално напрежение чрез технологията RÖFIX RELAX, устойчива на кредиране и изсветляване на цветовете. G3E3S1V2W3AOCO съгласно EN 1062-1. Плътност 1,5 kg/l. SD- стойност ок. 0,2 m; pH-стойност 8,5; Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) 1 g/l. Бяла или цветна (цветът се избира от техническото ръководство на обекта). Продуктът се нанася равномерно, на два слоя един върху друг с подходящ въздушен пистолет за пръскане на мазилка. Цветът се избира от палитрата на цветовия каталог RÖFIX ColorDesign. При топлоизолационните системи, коефициентът на светлочувствителност трябва да бъде над 25%.

Получава се двуцветен ефект, създаден чрез допълнителното нанасяне на RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi, паропропусклива фасадна боя със SiSi- технология, в различен цвят по отношение на нюанс, блясък и наситеност спрямо основата. Нанасянето се извършва с къс валяк.

Полупокриващ ефект: Декоративно дооформление на вече подготвени повърхности чрез нанасяне на RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур за вътре и вън, върху бои или завършващи покрития, с лек сатенен ефект, с минимално съдържание на ЛОС; продуктът се нанася еднослойно или двуслойно, с подходяща четка и чрез ефектна лазурна техника се полага равномерно и покриващо. Прозрачен или цветен (цветът се избира от техническия ръководител на обекта). При вънпна употреба да се използва RÖFIX EXTRA Добавка за консервация.

Вътрешни бои: Всички RÖFIX вътрешни бои се полагат съблюдавайки областта на приложение и предварителната обработка на основата и съгласно указанията в техническата карта.

Научи още за линията RÖFIX KREATIV