Насоки за полагане на ефект "Остър Връх"

Обработка

Крайното покритие е с минерална, хидрофобна, с възможност за моделиране, специална завършваща мазилка RÖFIX DESIGNPUTZ, в различни техники и структури на оформление. Мазилката е подходяща  за топлоизолационни системи, както и за фасади и вътрешни повърхности върху хастарна мазилка и предварително обработени строителни плоскости (напр. гипсокартон). На основа NHL и висококачествен варовиков пясък, в зърнометрия до 1,2 mm, плътност сухо състояние ок. 1400 kg/m³, дифузия на водни пари (µ=20), капилярно водопоглъщане W2, реакция на огън Европйески клас A1, съгласно EN 998-1. Полагането се извършва с помощта на стоманена маламашка, а в зависимост от желаната структура и естетически ефект на повърхността, крайната обработка се прави с KREATIV инструмент.

Възможни цветове, за постигане на крайна защита:

Равномерен ефект: Повърхността се нанася с фасадна боя RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi,  която е направена на база SiSi технология. Тя е паропропусклива, хибридна боя за мазилка и топлоизолационни фасади, с оптимална комбинация от свойства на органични и неорганични компоненти. RÖFIX SISI-технология е на основата на нов вид полимерно стабилизирана, еластична силикатна/силиконова структура. Висока покривност, водоотблсъкваща при наличние на водни пари, с минимално напрежение чрез технологията RÖFIX RELAX, устойчива на кредиране и изсветляване на цветовете. G3E3S1V2W3AOCO съгласно EN 1062-1. Плътност 1,5 kg/l. SD- стойност ок. 0,2 m; pH-стойност 8,5; Съдържа летливи органични съединения (ЛОС) 1 g/l. Бяла или цветна (цветът се избира от техническото ръководство на обекта). Продуктът се нанася равномерно на два слоя един върху друг с подходящ въздушен пистолет за пръскане на мазилка. Цветът се избира от палитрата на цветовия каталог RÖFIX ColorDesign. При топлоизолационните системи, коефициентът на светлочувствителност трябва да бъде над 25%. 
Получава се двуцветен ефект, получен чрез допълнително нанасяне на RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi, паропропусклива фасадна боя със SiSi- технология, в различен оттенък по отношение на нюанс, блясък и наситеност спрямо основата. Нанасянето се извършва с къс валяк.

Полупокриващ ефект: Декоративно дооформление на вече подготвени повърхности чрез нанасяне на RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур за вътре и вън, върху бои или завършващи покрития, с лек сатенен ефект, с минимално съдържание на ЛОС; продуктът се нанася еднослойно или двуслойно, с подходяща четка и чрез ефектна лазурна техника се полага равномерно и покриващо. Прозрачен или цветен (цветът се избира от техническото ръководство на обекта). При външна употреба да се използва RÖFIX EXTRA Добавка за консервация.

Вътрешни бои: Всички RÖFIX вътрешни бои се полагат съблюдавайки областта на приложение и предварителната обработка на основата и съгласно указанията в техническата карта.

Научи още за линията RÖFIX KREATIV