Ефект "Питагор"

Обработка

След пълното изсъхване и втвърдяване на шпакловката, се нанася цветния с четка или валяк грунд RÖFIX Putzgrund PREMIUM. Преди полагане на следващия слой да се изчака най-малко 24 часа.

Крайното покритие е с пастьозни, готови за употреба RÖFIX SISI-Putz® мазилка, на силикат-силиконова основа, в различни зърнометрии (1-6 mm), бяла или цветна, със силно водоотблъскващи (капилярно водопоглъщане W≤0,15 kg/m²*h-0,5), паропропускливи (µ=60), устойчиви на атмосферни влияния свойства, както и със защита против образуване на алги и мухъл. Полагането се извършва със стоманена маламашка в минимална дебелина, отговаряща на едрината на зърното, а желаната структура на повърхността се постига с KREATIV инструмент. Цветът на крайното покритите се определя от техническото ръководство на обекта. При оцветяване, коефициентът на светлочувствителност трябва да бъде > 25% и да се съблюдават цветовете от цветовия каталог на RÖFIX Color Design.

Геометрична дефиниция на желания модел на фасадата. 

Възможни завършващи покрития:

За да се постигне гладка повърхност, както е описано по-горе, върху RÖFIX SISI-Putz® мазилка се нанася с маламашка готовата за употреба, тънкослойна завършваща мазилка RÖFIX SIS-Putz® KREATIV 0,5 mm. Тя е на силикат-силиконова основа, със зърнометрия 0,5 mm, с паропропускливост (µ=50), устойчива е на атмосферни влияния и е подходяща за топлоизолационна системи. Нанася се на два, последващи един върхи друг слоя с маламашка. Цветът на крайното покритие се определя от техническото ръководство на обекта. При оцветяване, коефициентът на светлочувствителност трябва да е > 25% и да бъде съобразен с цветовете от цветовия каталог на RÖFIX Color Design.

Изпълнение с RÖFIX SISI-Putz® мазилка на силикат-силиконова основа, в различни зърнометрии (1-6 mm), бяла или цветна, със силно водоотблъскващи (капилярно водопоглъщане W≤0,15 kg/m²*h-0,5), паропропускливи (µ=60), устойчиви на атмосферни влияния свойства, както и със защита против образуване на алги и мухъл. Полагането се извършва със стоманена маламашка в минимална дебелина, отговаряща на едрината на зърното, а желаната структура на повърхността се постига с KREATIV инструмент. Цветът на крайното покритите се определя от техническото ръководство на обекта. При оцветяване, коефициентът на светлочувствителност трябва да бъде > 25% и да се съблюдават цветовете от цветовия каталог на RÖFIX Color Design.

Научи още за линията RÖFIX KREATIV