Насоки за полагане на ефект "Поле"

Обработка

След пълното изсъхване и втвърдяване на шпакловката, се нанася цветния слой с четка или валяк грунд RÖFIX Putzgrund PREMIUM. Преди полагане на следващия слой да се изчака най-малко 24 часа.

Крайното покритие е с пастьозни, готови за употреба RÖFIX SISI-Putz® мазилка на силикат- силиконова основа, в различни зърнометрии (1-6 mm), бяла или цветна, със силно водоотблъскващи (капилярно водопоглъщане W≤0,15 kg/m²*h-0,5), паропропускливи (µ=60), устойчиви на атмосферни влияния свойства, както и със защита против образуване на алги и мухъл. Полагането се извършва със стоманена маламашка с минимална дебелина, отговаряща на едрината на зърното, а желаната структура на повърхността се постига с KREATIV инструмент. Цветът на крайното покритие се определя от техническото ръководство на обекта. При оцветяване, коефициентът на светлочувствителност трябва да бъде > 25% и да се съблюдават цветовете от цветовия каталог на RÖFIX Color Design.

Както е описано по-горе, върху RÖFIX SiSi-Putz®  се полага готовата за употреба мазилка RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV 0,5 mm. Тя е на силикат-силиконова основа, с паропропускливи (µ=50), устойчиви на атмосферни влияния свойства. Подходяща е за топлоизолационни системи, полага се с мистрия на два слоя един върху друг. Цветът на крайното покритие се определя от техническото ръководство на обекта.  В случай, че е цветно, коефициентът на светлочувствителност трябва да е > 25% и да бъде съобразен с цветовете от цветовия каталог на RÖFIX Color Design.

Върху този слой се нанася RÖFIX SISI®Putz KREATIV 0,5 mm - готова за употреба, тънкослойна завършваща мазилка на силикат-силиконова основа, със зърнометрия 0,5 mm, с паропропускливи (µ=50), устойчиви на атмосферни влияния свойства. Подходяща е за топлоизолационни системи. Продуктът се нанася със стоманена маламашка и се обработва с KREATIV инструмент. Цветът на крайното покритие се определя от техническото ръководство на обекта. При оцветяване, коефициентът на светлочувствителност трябва да е > 25% и да бъде съобразен с цветовете от цветовия каталог на RÖFIX Color Design.

Научи още за линията RÖFIX KREATIV