Насоки за полагане на ефект "Скала"

Обработка

Крайното покритие е с минерална, хидрофобна, с възможност за моделиране, специална завършваща мазилка RÖFIX DESIGNPUTZ, в различни техники и структури на оформление. Мазилката е подходяща  за топлоизолационни системи, както и за фасади и вътрешни повърхности върху хастарна мазилка и предварително обработени строителни плоскости (напр. гипсокартон). На основа NHL и висококачествен варовиков пясък, в зърнометрия до 1,2 mm, плътност сухо състояние ок. 1400 g/m³, дифузия на водни пари (µ=20), капилярно водопоглъщане W2, реакция на огън Европейески клас A1, съгласно EN 998-1. Полагането се извършва с помощта на стоманена маламашка, а в зависимост от желаната структура и естетическия ефект на повърхността, крайната обработка се прави с KREATIV инструмент. За да се получи желания ефект се заглажда с гладка шпатула или леко се изшлайфа. По време на процеса на свързване, или преди изпълнението, мазилката може да се издраска с лента, съотв. с ивица (за шкурене), или след като тя втвърди да се издраска с ланцет. 
Паропропусклива хибридна боя за мазилка и ТИС фасади с отимална комбинация на качества от органични и неорганични компоненти. RÖFIX SiSi-технологията е на базата на нова, полимерно стабилизирана еластична, силикат-силиконова структура. Висока покривност, водоотблъскваща при наличие на паропропускливост, с минимално напрежение чрез RÖFIX RELAX-технология, устойчива на кредиране и на изсветляване на цветовете. G3E3S1V2W3A0C0 съгласно EN 1062-1. Плътност 1,5 kg/l.; SD-стойност ок. 0,2 m; pH-стойност 8,5; ЛОС -съдържание 1 g/l. Бяла и цветна (цветът се избира от техническото ръководство на строежа). Продуктът се нанася равномерно на два слоя един върху друг с подходяща четка или валяк. Машинното полагане се извършва равномерно и с подходящ въздушен пистолет за пръскане на мазилка. Цветът се избира от палитрата на цветовия каталог RÖFIX ColorDesign. Топлоизолационната система трябва да бъде с коефициент на светлочувствителност над 25%. 
Ефект лазур: Може да се използва в комбинация с описаните по-горе бои. Декоративно доооформление на вече подготвени повърхности чрез нанасяне на RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур за вътре и вън, върху бои или завършващи покрития, с лек сатенен ефект, с минимално съдържание на ЛОС; продуктът се нанася еднослойно или двуслойно, с подходяща четка и чрез ефектната лазурна техника се полага равномерно и покриващо. Прозрачен или цветен (цветът се избира от техническия ръководител на обекта). При външна употреба да се използва RÖFIX EXTRA Добавка за консервация.
Вътрешни бои: Всички RÖFIX вътрешни бои се полагат съблюдавайки областта на приложение и предварителната обработка на основата и съгласно указанията в техническата карта.

Научи още за линията RÖFIX KREATIV