Всяка повърхност заслужава подходящата мазилка

Всяка повърхност заслужава подходящата мазилка

с RÖFIX продукти

Хетерогенни състояния

Разбира се, има най-различни основи за мазилните системи. Съгласно приложимите стандарти повърхността трябва да се провери за годност преди началото на почистващите дейности. В новите сгради повърхностите обикновено се състоят от стоманобетон, зидария, газобетон или дърво. Днес големият брой строителни материали за стени и основи за мазилка означава, че трябва да бъде избрана и подходящата мазилка. Положителното е, че в зависимост от техническата структура на стената, често се предлагат няколко варианта за измазване.

Бетон

Преди да се нанесе мазилка, бетонът трябва да бъде достатъчно сух. Повърхността трябва да бъде носеща, без хлабави или анти-лепилни слоеве. Важно е да се провери дали бетонът може да бъде измазан. За тази цел трябва да се извърши тест чрез надраскване и избърсване, преди да започнат дейностите по почистване. Също така е добре да се извърши измерване на температура и влажност.