Системи за измазване на всяка стена

Нееднородни състояния на основата

Съществува разнообразие от основи за мазилните системи. Съгласно стандартите повърхността трябва да се провери за годност преди началото на почистващите дейности. В новите сгради материалите обикновено се състоят от стоманобетон, зидария, газобетон или дърво. Те изискват точен избор на подходящата мазилка. В зависимост от техническата структура на стената, често се предлагат няколко варианта за мазилка.

Бетон

Преди да се нанесе мазилка, бетонът трябва да бъде достатъчно сух. Повърхността трябва да е стабилна и без замърсяване. Добре е да направите проба на бетона за влажност преди измазването. Препоръчително е също да се извърши измерване на температура. Гипсосъдържащите мазилки не са подходящи за леки бетонни структури.

Зидария

По-специално за зиданите конструкции е важно да се знае точно използваната тухла, тъй като обхватът им е почти неограничен. Зидарията трябва да бъде изцяло завършена, а процепите й трябва да бъдат затворени с подходящ материал, преди да се нанесе мазилката. Трябва да се избягват различни дебелини на полагането й. Смесената зидария е една по-сложна основа, тъй като материалите, които са използвани, са с различни свойства. Тук често не може да се получи хомогенна повърхност и могат да възникнат локални проблеми. Необходимо е последващо запълване на някои от повърхностите, за да се ограничат и изравнят пукнатините.

Клетъчен бетон

Автоклавен клетъчен бетон или разговорно газобетон е вид строителен материал, създаден за първи път от шведския архитект и изобретател Юхан Аксел Ериксон. Това е сравнително лек строителен материал, който съчетава здравина, изолация, огнеупорност и е неприветлива среда за развитието на плесени. Автоклавният клетъчен бетон се отлива под формата на тухли, панели, подови и покривни настилки. Дефектите в стените от газобетон трябва да бъдат затворени с подходящ материал, преди да се нанесе мазилката. Трябва да се избягват различни дебелини на мазилката.

Дърво

Ако основата за мазилка се състои от дървени материали, като леки панели от дърво или плочи от дървени стърготини, трябва да се внимава панелите да са добре прикрепени към основата. Те трябва да са напълно сухи. Работата с мазилката може да започне само след като носещата конструкция, направена от масивна зидария или бетон, е изсъхнала достатъчно, за да се избегнат по-късни повреди на сградата. Разхлабените части трябва да бъдат отстранени.