Продукти

Вашето търсене се върна 10 Продукти

RÖFIX 951

Зидарски хоросан на основа трас и вар

Нов

Нови продукти

Открийте нашите нови продукти

RÖFIX 993

Фугиращ разтвор с хидравлична вар

RÖFIX Belit

Разтвор за отливане

RÖFIX Belit

Разтвор за финосване

RÖFIX 692

Машинна мазилка на основа трас и вар за реставрация

RÖFIX 695

Реновираща мазилка с NHL

RÖFIX 696

Машинна мазилка с NHL

RÖFIX NHL2

Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1

RÖFIX NHL5

Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1

RÖFIX Trass

Историческо свързващо вещество

Нашата продуктова търсачка

Не си сигурен кой продукт е подходящ?

Към нашата продуктова търсачка