Продукти

Вашето търсене се върна 6 Продукти

RÖFIX COLORGLOW

Брокатен цветен ефект за RÖFIX PP 403 SH- Lasur и за RÖFIX Buntsteinputz

Нов

Нови продукти

Открийте нашите нови продукти

RÖFIX mirror/lucid glass

Ефектно покритие

RÖFIX SILVERGLOW

Брокатен ефект за RÖFIX PP 403 MULTI

RÖFIX PP 403 MULTI

Силиконов лазур

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Силиконов импрегнатор

RÖFIX Metallic-Chips

Ефектно покритие 400/600

Нашата продуктова търсачка

Не си сигурен кой продукт е подходящ?

Към нашата продуктова търсачка