Многофамилна жилищна сграда, Несебър

Многофамилна жилищна сграда, Несебър

Обект

Многофамилна жилищна сграда

Големина

1200 m²

Изпълнение

2015

Използвани материали

RÖFIX 55

RÖFIX 55

Циментово строително лепило

RÖFIX KHP BASIS

RÖFIX KHP BASIS

Полимерна мазилка БАЗИС

RÖFIX Грунд за мазилка UNI

RÖFIX Грунд за мазилка UNI

Грунд за мазилка

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Армираща мрежа

Референцията в PDF

OR Многофамилна жилищна сграда, Несебър bg

Референтен обект

pdf
217 KB