Пасивна къща на сем. Круг

Пасивна къща на сем. Круг

Обект

Пасивна къща

Големина

250 m²

Изпълнение

2007 - 2008

Населено място

6830 Ранквайл

Информация

Пилотен проект за RÖFIX 773 каменна мазилка. Тази драскана мазилка се използва за първи път в оформлението на пасивна къща.

Използвани материали

RÖFIX 715

RÖFIX 715

Благородна мазилка Spezial

Пасивна къща на сем. Круг

Участващи компании

Архитект

Schnetzer & Kreuzer, Bregenz

Строител

Thomas Krug, Rankweil

Ръководител обект

Andreas Kreuzer, Thomas Krug

Референцията в PDF

OR Пасивна къща на сем. Круг bg

Референтен обект

pdf
1 MB