Downloads

671 Downloads
Прозоръчен перваз при допълнителен монтаж - аксонометрия
dxf
1 MB
Прозоръчен перваз при допълнителен монтаж - аксонометрия
pdf
54 KB
Съединяване към предварително монтиран подпрозоречен перваз
dwg
331 KB
Съединяване към предварително монтиран подпрозоречен перваз
dxf
509 KB
Съединяване към предварително монтиран подпрозоречен перваз
pdf
100 KB
Предварително монтирани подпрозоречни первази - аксонометрия
dwg
448 KB
Предварително монтирани подпрозоречни первази - аксонометрия
dxf
1 MB
Предварително монтирани подпрозоречни первази - аксонометрия
pdf
48 KB
Връзка на цокълен профил със съществуваща настилка
dwg
308 KB
Връзка на цокълен профил със съществуваща настилка
dxf
430 KB
Условия за продажби и доставки на RÖFIX България за 2023
pdf
235 KB
Лайтмотивът на RÖFIX
pdf
146 KB
RÖFIX Продуктов Каталог
pdf
20 MB
RÖFIX Фасадни системи - брошура
pdf
24 MB
StoneEtics връзка с прозорец с облицовка в страницата
pdf
435 KB
StoneEtics връзка с прозорец с мазилка в страницата
pdf
672 KB
StoneEtics 50 фуги на полетата
pdf
622 KB
StoneEtics 50 фуга на облицовката
pdf
567 KB
StoneEtics 50 дилатационен профил
pdf
333 KB
StoneEtics дилатационна фуга E-форма
pdf
1 MB
StoneEtics връзка с прозорец с декоративен профил
pdf
707 KB
StoneEtics 103 вертикален разрез на системата
pdf
310 KB
StoneEtics 50 цокъл с фугиращ разтвор
pdf
1 MB
StoneEtics 50 вертикален разрез на системата
pdf
272 KB
Sockel StoneEtics 103 Цокъл с плочи до терена
pdf
2 MB
Sockel StoneEtics 103 - Цокъл без фугиращ разтвор
pdf
1 MB
Дигитално цветово ветрило
pdf
3 MB
Саниране на щети по сградата
pdf
2 MB
RÖFIX Устойчиво строителство
pdf
5 MB
RÖFIX KREATIV
pdf
8 MB
RÖFIX Color Design Цветови каталог
pdf
8 MB
Актуално

RÖFIX Ценова листа и Продуктов каталог