Повреди на фасадата

Терминът ремонт представлява суперподходящ термин за реновиране и саниране. Извършването на сграден ремонт трябва да бъде добре планирано. Всеки проект представлява нова задача и трябва да бъде преоценен. За да се извърши компетентно и устойчиво обновяване, са необходими обширни предварителни проучвания. Например, изследва се историята на сградите, за да се открият причините за щетите. Анализи на влага и вредни соли са необходими за избор на подходящи системи за реновиране или за разработване на специални решения.

Правилната процедура за планиране и извършване на дейности по поддръжка на сгради е описана подробно в съответните документи, свързани с опазване на исторически сгради и паметници на културата. Традиционните строителни техники и материали правят проектите за реновиране и саниране на исторически сгради чувствителна задача, която изисква опит, много съпричастност и адекватни строителни материали.

СТАРИ СГРАДИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Справяне с плесени

RÖFIX разработи специални мазилки за реновиране и саниране, които доказаха своята стойност на практика. Разберете как да вземете плесента под контрол.