Високи изисквания към фасади

Екология и устойчивост

Качественото на материалите ни донася екологичност и икономичност
Когато се обработват правилно, мазилките притежават голяма дълготрайност, като надеждно защитават външните фасади срещу различните атмосферни влияния, но и срещу механични натоварвания в продължение на много години. Минералните довършителни мазилки се основават на естествени материали, които не вредят на средата на живот. Те са произведени по начин, който е екологичен. Дори ако производството на пастьозни довършителни мазилки изисква по-големи технически усилия, те са също толкова устойчиви поради дългия им експлоатационен живот и висока ефективност.

Защита от атмосферни влияния и интензивно натоварване

Външните стени поемат различни защитни задачи за сградата. Те трябва да отговарят на всички изисквания за противостоене срещу атмосферни влияния като дъжд, градушка, сняг, вятър, буря, слънце, както и влага. Топлоизолацията срещу студа през зимата, но и срещу увеличаващата се топлина през лятото трябва да бъде гарантирана.
Всяка държава има ясни изисквания към топлоизолациите. Коефициентът на топлопреминаване (U-стойност) е най-важната променлива за изчисление и е равен на количеството топлина, което даден компонент излъчва навън към цялата дебелина на слоя (например дебелина на тухлена стена) на квадратен метър.

Защита от пожари

Пожарната защита играе жизненоважна роля при техническото изпълнение на фасадата. Европейската класификационна система за противопожарна защита определя еднакви условия в цяла Европа със серията стандарти EN 13501-1. Строителните продукти с изисквания за противопожарна защита се определят по отношение на тяхната класификация и поведение на пожар според огнеустойчивостта на компонентите (фасадата) и огнеустойчивостта на строителни материали (изолация, мазилка и др.). Освен това сградите са разделени на пет различни класове и според височината им.

Цокълна площ

Цокълните площи обикновено са подложени на големи натоварвания поради дъждовната вода и трябва да бъдат достатъчно твърди, водоотблъскващи и устойчиви на комбинираните ефекти на влага и замръзване. Освен това е важно не само измазването да се извърши правилно, но и самата структура да спомогне за поддържане на ниското натоварване.

Страницата се зарежда ...