Препоръки за саниране на щети от градушка

Броят и разпространението на засегнатите места е от изключително голямо значение за създаването на правилна преценка и саниране на щетите. Като първа помощ може да ни служи настоящата оценка за техническата обработка на мазилката по фасади, засегнати от градушка. 

Нашата препоръка е даване на консултация, свързана с всеки конкретен обект. 

1. Пълноплощна обработка с армираща мрежа и завършваща мазилка. 

Най-добрият технически и визуален начин на пълноплощната обработка при санирането е пълноплощната обработка на увредените участъци с армираща мрежа и завършваща мазилка. 

Изпитване на основата: 

Тъй като различните обекти, подлежащи  на саниране имат различна възраст, в зависимост от това колко стара е една система, трябва да се съгласуват и подготвителните дейности по нея. Основата трябва да бъде здрава, чиста, товароносима и суха. Да се пробва товароустойчивостта на старата система. 

При по-старите системи, със вече съществуващи по мазилката щети, като пукнатини, откъртвания от мазилките и др., основата, съответно цялата система трябва да бъде разглеждана по-прецизно. В зависимост от това, колко стара е тя, могат да се предприемат и допълнителни действия, като напр. монтаж на дюбели. 

Предварителна подготовка на основата: 

Основата се почиства с машина за почистване под високо налягане (пароструйка). Преди нанасяне на следващото покритие е необходимо да се спази технологичното време на изсъхване от няколко дни. Трябва да се обърне особено внимание на увредените места пти тяхното почистване (особено при чувствителните на влага изолационни материали, като напр. изолация от дървени влакна или минерална вата). Тук почистването посредством пароструйка трябва да бъде преценено изключително прецизно за всеки отделен обект, тъй като водата може да проникне чрез увредените места може на дълбоко в изолационният материал. 

Всички откъртени части от мазилката трябва да се отстранят механично до достигане на здрава основа. 

Дупки в топлоизолационната система могат да се направят с помощта на фреза за рязане на изолационнен материал, след което да се запълнят с изолационна рондела. Свободно (на открито) разположени изолационни плочи трябва да изшлайфат. Освен това повредените изолационни плочи трябва да се подменят, а при необходимост да се дюбелират. 

При топлоизолационни или хастарни мазилки, дефекти по-големи от 2 cm се запълват с подобни на тях материали.

Фасади с микробиологични (напр. плесени и гъбички) след почистване се третират с RÖFIX Algenkiller Унищожител на алги. 

При песъчливи, крехки увредени места и повърхности на мазилката е необходимо предварително нанасяне на грунд RÖFIX PP 201 Силикатен дълбок грунд и разредител или RÖFIX PP 301 Хидрозолен дълбок грунд.  

Полагане на минерална армираща мазилка с влагане на мрежа:

Армираща мазилка с вградена мрежа

Увредените места се изравняват с помощта на RÖFIX Renostar Универсална реновираща шпакловка така, че да станат на нивото на съществуващата мазилка. (Да се съблюдава технологичното време на престой!) RÖFIX Renostar се нанася с назъбена маламашка RÖFIX R 12 с номинална дебелина на мазилката от 3 mm. В шпакловката RÖFIX Renostar се влага армираща мрежа RÖFIX P 50. Мрежата се застъпва в краищата на минимум 10 cm.  

Грунд и завършваща мазилка

След технологичен престой от ок. 5 дни ( в зависимост от атмосферните влияния) RÖFIX Renostar се грундира с RÖFIX Putzgrund Premium Активен грунд за мазилка. След още време на технологичен престой, който да бъде минимум 12 часа, може да се нанесе отгоре RÖFIX завършваща мазилка.

 

2. Частична корекция на мазилката

При минимални щети, съществуващата  мазилка може да се коригира и само частично, а върху фасадата да се нанесе двуслойно боя. 
При минимални щети.

Често съществуващите щети са разпознаваеми едва тогава, когато са осветени от силна светлина и обикновено частичните корекции по повърхността на фасадата не изглеждат красиво! Обработка на цялата повърхност е при всички положения по-добрата алтернатива. 

Указание:
Тези препоръки имат за цел да дадат основни инструкции за правилното саниране на щети нанесени от градушка. Въпреки това не могат да бъдат разгледани всички случай, които възникват в отделни случай от техническа необходимост. За подобни случай, моля да се обърнете към нашите специалисти. 

Да се съблюдават указанията в техническите карти на продуктите. Най-новата версия е достъпна онлайн на Downloads в нашия уеб сайт.

Предимства на RÖFIX Renostar

Обичайните до сега на пазара шпакловки за ремонт на фасади и мазилка са на основата на свързващото вещество портландцимент или полимерни дисперсии.

Циментовите шпакловки са минерални, но за възстановяването на стари фасади от мазилка или стари основи те са прекалено твърди и нееластични. 
Последствията са напрежение, пукнатини и откъртвания на прясно положеният слой мазилка. 

Дисперсните шпакловки са еластични и често с тях се препокриват пукнатини. Те обаче са прекалено блокиращи и прекалено плътни за обработката на стари основи. Резултатите от минималната паропропускливост на тези шпакловъчни продукти са също откъртвания и раздуване на слоят мазилка. 

Решението на тези проблеми e отдавна изпитаното свързващо вещество вар.
Свързаната главно с вар шпаkловка RÖFIX Renostar, обединява всички предимства на една минерална шпакловка, което позволява по лесен начин, създаването на една модерна и привлекателна повърхност. Възможна е обработка  при много висока паропроходимост, върху всякакви еластични и без напрежение повърхности. 

С минералната шпакловка може да разрешите всички Ваши проблеми при реконструкция, реновиране или модернизиране на сградите, както в старото, така и в новото строителство. Минералните шпакловки и шпакловките на варова основа ни убеждават в своите предимства преди всичко чрез лекотата си на обработка, те отговарят и на всички изисквания за екологично и строително биологично жилищно строителство, както и на критериите на строителният наръчник. 
Тя има отлична адхезия с всички основи, паропропусклива е и втвърдява без  създаване на напрежение. Чрез естествената си еластичност не образува пукнатини, което е предпоставка да се обработва на ръка или механично. 

RÖFIX Renostar пленява със своята универсална приложимост и обработка.

Понятието SD -стойност определя паропропускливостта на един материал. Няма по-точна стойност от сравнението на SD-стойностите, което означава дифузионната еквивалентност на плътността на въздушният слой. Тя показва много точно колко минимално е спирането на паропропускливостта при употребата на RÖFIX Renostar в сравнение с употребата на подобни дисперсни шпакловки.  Много от референтни обекти при фасадното строителство или при реновирането на вътрешни помещения потвърждават предимствата в качествата на продукта. Оценени са преди всичко лесната обработка и отличното качество.

RÖFIX UNISTAR® LIGHT

Удароустойчиво лепило против щети от градушки