Бихме искали да ви информираме, че в условията на пандемия с COVID 19 и след въведеното извънредно положение в страната, нашата компания се съобрази с наложилите се мерки и ограничения и своевременно отложихме организираните залесявания. Ако времето и обстоятелствата ни позволяват, ще продължим, откъдето сме спрели през есента на 2020.

 

КЪДЕ ПРЕДСТОИ ДА ЗАЛЕСЯВАМЕ ТАЗИ ГОДИНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ?

 

Нашата кауза да се включим в борбата с пустеещите склонове на планините, с изгорелите горски масиви и нелицеприятната и замърсена градска среда беше посрещната с ентусиазъм от много наши приятели, партньори и клиенти. Вярваме, че ако се действа решително и рационално, екологичните последици за нашата планета Земя ще бъдат ограничени в пъти.

С огромна радост и нетърпение планираме следващите залесявания, които ще се случат в следния график:

 

Залесяване в Сливница – през целия месец март

Залесяването ще се извърши на територията на Горско стопанство – Сливница с изключителното съдействие на Община Сливница в лицето на кмета Васко Стоилков и директорът на стопанството – Пламен Мишев. Специализирана компания ще се включи в поетапното съвместно залесяване на над 4 000 дка гора. Очакваме скоро да обявим датата, на която ще може да се включат и доброволци, за да се забавляваме и залесяваме заедно.

Залесяване в Сливен на 21 март

Предстои по поречието на реката в града да бъдат залесени над 100 дръвчета от вида Червен американски дъб, с което парковата алея на гражданите на Сливен ще се раззелени и разкраси, а въздухът ще бъде в пъти по-здравословен. Очаквайте повече подробности.

Залесяване в Нови пазар на 27 март

Всеки момента очакваме да ни потвърдят от залесителният план за Нови пазар, за да задвижим в детайли и това залесяване с нашите приятели и партньори от региона. Ще ви държим в течение.