RÖFIX България  - Устойчивост на фокус

RÖFIX България - Устойчивост на фокус

Нашите проекти, които ни вдъхновяват

Темата за опазването на околната среда не е чужда за екипа на RÖFIX България. Още през 2019 година стартирахме инициатива за залесяване на нови горски площи, на обезлесени или опожарени такива и за облагородяване на градската среда. Енергийноефективните системи, варовите продукти, начините да доставяме бързо, но и рационално, ползването на най-близките източници на суровини - всичко това също са теми на фокус от много години, по които сигурно и уверено правим нужните стъпки напред.

Стратегически мерки и проекти

Енергия

Възобновяеми източници

Фотоволтаични системи в заводите ни

Важна част от проектите за устойчивост е инвестирането в собствени фотоволтаични системи в трите ни завода в България. Пилотният проект стартира от завода в Нови пазар, където инвестицията възлиза на 140 000 EUR. Фотоволтаичната система в Нови пазар е разположена на 4 декара площ и изцяло финансирана от дружеството. Поетапно такъв вид системи вече се монтират и в другите два завода в Сливница и в Септември и се очаква да заработят до края на 2023 година.

Околна среда

В помощ на природата

Да спасим пчелите

За наш беше удоволствие да се включим в тази "сладка" кауза. Пчелите са най-ефективните и полезни за човечеството и света насекоми. Те са важни за нас не само защото правят мед, а защото от тях зависи опрашването на близо 80% от растенията на Земята, в това число ¾ от земеделските култури. Затова през 2022 година ние осиновихме 3 кошера и заедно с партньорите ни от "Истински мед" ще допринесем за оцеляването и размножаването на пчелите в България.

Продукти

Устойчиви материали

Енергийноефективни и екологични системи

В своята комуникационна политика и в активностите си към своите партньори и клиенти, RÖFIX акцентира върху иновативни топлоизолационни системи, енергийноефективни продукти за вътрешните стени, пода и тавана, както и екологични решения на варова основа и на основа NHL.

Мислим зелено

Залесяване

Бъди оранжев, мисли зелено

Нашата кампания по залесяване на горски площи или облагородяване на градската среда. Кампанията стартира през 2019 година, като заради пандемията беше прекъсната за 2 години, но планираме отново да я възстановим като добра практика. В залесяването като доброволци се включват наши служители, партньри и клиенти и работим в тясно сътрудничество с местната власт и горските стопанства. Възползваме се и от външната професионална помощ на специалсти в областта.

Green

Градим бъдещето

RÖFIX Устойчивост на фокус

Независимо дали става въпрос за мобилна работа, електронна мобилност или фотоволтаици - компаниите от RÖFIX-групата вече са започнали множество проекти за постигане и оптимизиране на целите за устойчивост.