Енергоспестяващо саниране

В терминът ремонт често човек разбира дейността по реновиране и саниране. Извършването на ремонт на сградата трябва да бъде добре планирано. Всеки проект представлява нова задача и трябва да бъде пресметната. За да се извърши компетентно и устойчиво обновяване, са необходими обширни предварителни проучвания.

Енергийно саниране

Топлоизолационни системи

Изолация

Топлоизолационните системи на RÖFIX са добра инвестиция за бъдещето и се изплащат още в първите отоплителни периоди поради по-ниския разход на енергия и нуждата от по-малък брой отоплителни уреди.

Саниране

Вътрешна изолация

Стари сгради

Нуждата от изолация на вътрешните стени нараства. RÖFIX предлага многобройни възможности за това.

Изтънченост

Исторически строителни материали

Исторически

Защитата на паметниците на културата и енергоефективното саниране не трябва да си противоречат. Но как може една по-стара сграда да бъде енергийно въведена в 21 век?

Практична изолация

Топлоизолационна мазилка

Ценно

С топлоизолационни мазилки могат да се получат такива изолационни слоеве, които лесно се адаптират към всички грапавини и вдлъбнатини на основата.

Страницата се зарежда...