Енергоспестяващо саниране

В терминът ремонт често човек разбира дейността по реновиране и саниране. Извършването на ремонт на сградата трябва да бъде добре планирано. Всеки проект представлява нова задача и трябва да бъде пресметната. За да се извърши компетентно и устойчиво обновяване, са необходими обширни предварителни проучвания.

Изолация

Енергийно саниране

Топлоизолационни системи

Топлоизолационните системи на RÖFIX са добра инвестиция за бъдещето и се изплащат още в първите отоплителни периоди поради по-ниския разход на енергия и нуждата от по-малък брой отоплителни уреди.

Стари сгради

Саниране

Вътрешна изолация

Нуждата от изолация на вътрешните стени нараства. RÖFIX предлага многобройни възможности за това.

Исторически

Изтънченост

Исторически строителни материали

Защитата на паметниците на културата и енергоефективното саниране не трябва да си противоречат. Но как може една по-стара сграда да бъде енергийно въведена в 21 век?

Ценно

Практична изолация

Топлоизолационна мазилка

С топлоизолационни мазилки могат да се получат такива изолационни слоеве, които лесно се адаптират към всички грапавини и вдлъбнатини на основата.