Исторически строителни материали

Запазване на строителната култура

Запазването на нашата строителна култура е от изключително значение за общество ни. Основната цел е съхранение на стари дизайни и исторически типове сгради. Опазването на исторически паметници представлява грижа за тези сгради и обръща внимание на опазването на порасналото наследство с внимание към детайлите според възрастта им, като в същото време се свеждат до минимум усилията по поддръжка и ремонт. Не възстановяването, а запазването на историческата субстанция е на преден план в усилията за опазване на паметника.

Ремонтирането винаги се извършва в съответствие с изискванията на съответния орган за защита на паметниците или след съгласуване с него. Успехът на мерките за опазване зависи не само от изкуството на изработката, но и от използването на подходящи строителни материали. RÖFIX предлага на реставратора пълна гама от исторически разтвори и шпакловки, завършващи мазилки и бои. Нашата цел е да подкрепим защитата на исторически паметници чрез професионална компетентност и подходящи строителни материали и по този начин да допринесем за запазването на културните ценности.

Строителна култура

Исторически мазилки

Паметници

Варовите мазилки стават все по-популярни през последните години. Те са изключително подходящи за реставрация на паметниците.

Специални изисквания

Саниращи мазилки при паметниците

Исторически

RÖFIX обръща внимание на специалните изисквания към съвременните мазилки за саниране при защитата на паметниците.

Мерки за съхранение

Основата при паметниците

Защита на паметника

В основната винаги са необходими мерки за уплътняване, за да се избегнат по-късни физически или визуални дефекти. Това също представлява предизвикателство за реставрацията на паметника.

Предизвикателство

Справяне с плесени

Стари сгради

RÖFIX разработи специални мазилки за реновиране и саниране, които доказаха своята стойност на практика. Разберете как да вземете плесента под контрол.

Научете повече

Енергийно саниране

Топлоизолационни системи

Изолация

Топлоизолационните системи на RÖFIX са добра инвестиция за бъдещето и се изплащат още в първите отоплителни периоди поради по-ниския разход на енергия и нуждата от по-малък брой отоплителни уреди.

Саниране

Вътрешна изолация

Стари сгради

Нуждата от изолация на вътрешните стени нараства. RÖFIX предлага многобройни възможности за това.

Страницата се зарежда...