Фасади при старите сгради

Оформление

Структурата и цвета на мазилката за освежаването на външните стени изискват по-голямо проучване.

Изисквания

По отношение на строителната физика, външните стени на съществуващи сгради трябва да бъдат адаптирани към настоящите законови изисквания.

Основата

Старите строителни материали, които са основата на стените, трябва да бъдат внимателно изследвани преди полагането на нови мазилки.

Мазилки и материали

Предлагат се различни системи за полагане на мазилка за обновяване на външни стени.

Mазилки за саниране

RÖFIX винаги предлага правилното и устойчиво решение за всяко предизвикателство. Специално разработените системи за саниране привеждат старата ви фасада в изящна форма.

Повреди на фасадата

Прочетете повече за възможните повреди на фасадата и подходящите решения тук.