RÖFIX StoneEtics®

RÖFIX StoneEtics® - Сигурната система за твърди покрития върху фасади с изолация

Изпитана устойчивост при използването на традиционни цокълни покрития

ФУНКЦИОНАЛНОСТ И ЕСТЕТИКА

Фасадата е лицето на сградата. Затова естетическите изисквания са много високи. И до днес използването на твърдо покритие в модерните топлоизолационни комбинирани системи е доста ограничено.

С RÖFIX StoneEtics® клиентът получава повече свобода при проектирането на фасадите, без това да навреди на конструктивната безопасност.  Системата предлага голям избор от облицовки, съобразени с точните нужди: мозайка, клинкерни плочки, керамика, покрития от изкуствен и естествен камък с общо тегло на системата до 103 kg/m2, независимо дали става въпрос за приобщаване на сградата към градския облик или е необходимо да се подчертае индивидуалният характер на фасадата. По този начин могат да се използват предимствата на лесното полагане на ТИС, съчетани с повече възможности за оформление на тежки и обемни покрития.

В допълнение към богатата палитра от естествени нюанси, от решаващо значение за постигането на окончателния цвят на облицовката имат полагането, цветът на фугата и начинът на използване. Многобройните текстури, както и различното третиране на повърхността, превръщат RÖFIX StoneEtics® в уникална система, която може да задоволи всяко едно желание за дизайн.

СИГУРНОСТ И СТАТИКА

Благодарение на системата RÖFIX StoneEtics®, при проектирането на тежки облицовки върху топлоизолационни комбинирани системи досегашното допустимо общо тегло от 30 kg/m2 вече може да се надхвърли. Тук е важно да се отбележи, че при изчисляването на общите килограми на системата, се взима стойността не само на покритието, но и на изолацията с армировката и лепилото за облицовката.  RÖFIX StoneEtics® дава възможност за полагане на тежки и устойчиви покрития върху ТИС с максимално тегло на системата до 103 kg/m2.

Топлоизолационните комбинирани системи с мазилка са регламентирани и трябва да бъдат одобрени от строителен надзор. RÖFIX StoneEtics® предлага на архитекти, строители и квалифицирани работници изпитана топлоизолационна комбинирана система за фасади, която е подходяща за полагане на различни твърди покрития, като се съблюдават националните изисквания на строителния надзор. Тези комплексни изисквания са от решаващо значение, тъй като ръководителите на проекти търсят съдействие от страна на RÖFIX. Благодарение на обстойни изследвания и изпитвания, сложни вътрешни тестове и консултации с фирми-изпълнители, специалистите на RÖFIX намериха решение, което позволява конструктивно, естетическо и висококачествено изпълнение на 2-те стандартизирани системи RÖFIX StoneEtics® 50 и RÖFIX StoneEtics 103.

УСТОЙЧИВОСТ И УЮТ

Който строи, променя природата, а с това и околната среда. Който строи устойчиво, променя околната среда, но носи отговорност за себе си, за децата си и за бъдещите поколения. Строителството и санирането се нуждаят именно от това носене на повече отговорност. На преден план трябва да се постави акцент на устойчивото строителство и строителната екология. Тези познания са важни за домоуправители, строителни предприемачи, архитекти и производители на строителни материали. Известно е, че средностатистическият европеец прекарва 90 % от своя живот в затворени помещения. За съжаление през зимата, въздухът в затворените помещения е по-сух, а вредните емисии от мебелите, жилищната декорация и паронепропускливите вещества, го замърсяват още повече. Факт, който не ни е толкова известен, но е причината за това все повече хора да реагират чувствително  към различни строителни материали.

Запазване на енергийните ресурси

За да можем да изпитаме чувството на уют и комфорт, идеалният климат в помещението е много важен. RÖFIX Топлоизолационните системи и RÖFIX StoneEtics® дават възможност да се намалят енергийните разходи и свързаните с тях разходи за отопление. Те намаляват вредните емисии във въздуха и ограничават загубите на топлинна енергия, по този начин се запазват енергийните ресурси -един важен и необходим принос за опазване на околната среда.

КАМЕННИТЕ ПОВЪРХНОСТИ ПРИДАВАТ АВТЕНТИЧНОСТ НА ФАСАДИТЕ

Във времето на глобализация, необходимостта от индивидуалност и автентичност минават на преден план. Сградите трябва да се съчетават хармонично с природата, сякаш са част от нея. За да могат да бъдат изпълнени така, е от огромно значение те да са изградени от естествени и произведени в региона материали. Използването на местни строителни материали допълнително спомага за опазването на околната среда, тъй като по-късите транспортни маршрути образуват по-малко вредни емисии.

Традиционни материали и околна среда

Твърдите покрития върху изолационните фасади поставят високи изисквания към нейното планиране и изпълнение. Внимателното организиране и професионалната координация между отделните фирми за изпълнение на изолационни фасади, производители на плочи и изпълнители, както и на всякакви други специализирани фирми за полагане на изолации и фуги са гарант за качествена и дълготрайна фасада. При избора на изолационен материал трябва да бъдат съгласувани следните точки с притежателя на системата.

Още иновативни решения

Иновативно

Сигурност

Топлоизолационна система RÖFIX RELAX

Специално разработена за фасада без напрежение и без т.нар. „Ефект на възглавницата“.

Иновативно

Космически технологии

RÖFIX Aerogel

Високоизолационна мазилка, съчетаваща предимствата на минералните варови мазилки с положителните качества на висок клас изолационен материал.

Иновативно

Устойчивост

RÖFIX SycoTec

Системно решение за намаляване промяната на цветовете, пукнатините и деформациите, а биологичните реакции върху тъмните фасади вече са в миналото.